Clicky 

Genesis 4


Ka�n en Abel
1 Eva ging met Adam naar bed en raakte in verwachting. Ze kreeg een zoon: Ka�n. Ze zei: "De Heer heeft mij een zoon gegeven."
2 Daarna werd Abel geboren, de broer van Ka�n. Abel werd schaapherder, Ka�n werd boer en bewerkte de grond.
3 Na een poosje bracht Ka�n een offer aan de Heer, van de oogst van het land.
4 Ook Abel bracht Hem een offer. Hij offerde de eerstgeboren lammetjes: hij verbrandde het vet van de dieren als offer aan de Heer. De Heer was blij met Abel en met zijn offer.
5 Maar Hij was niet blij met Ka�n en zijn offer. Daar was Ka�n erg kwaad over en hij liep met een somber gezicht rond.
6 Toen zei de Heer tegen Ka�n: "Waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo boos?
7 Als je doet wat goed is, ben Ik toch blij met je? Maar als je slechte dingen doet, loert het kwaad op je bij de deur van je hart. Het wil je grijpen, maar jij moet sterker zijn dan het kwaad."
8 Maar Ka�n vroeg zijn broer Abel om met hem mee te gaan. Samen liepen ze het veld in. Daar vermoordde Ka�n hem.
9 Toen vroeg de Heer aan Ka�n: "Waar is je broer Abel?" Hij zei: "Dat weet ik niet. Moet ik soms op mijn broer passen?"
10 De Heer zei: "Wat heb je gedaan? Ik hoor uit de aarde Abels bloed roepen! Het roept naar Mij om wraak.
11 Nu ben je vervloekt. Abels bloed is hier in de grond gestroomd. Daarom zul je voortaan ver van deze grond moeten leven.
12 Want je zal niet langer voldoende van deze grond kunnen oogsten om van te leven. Je zal voortaan moeten rondzwerven."
13 Toen zei Ka�n tegen de Heer: "Wat ik gedaan heb, is te erg om vergeven te worden. Maar die straf is te zwaar!
14 U stuurt mij hier nu weg en U wil niet meer bij mij zijn. Ik zal moeten rondzwerven. Iedereen die mij tegenkomt, zal mij kunnen doden!"
15 Maar de Heer zei: "Nee, als iemand jou doodt, zal hij daarvoor zevenvoudig worden gestraft." En de Heer zorgde ervoor dat niemand hem zou durven doden.
16 Toen ging Ka�n weg van de Heer. Hij ging in het land Nod wonen, ten oosten van Eden.

De familie van Ka�n
17 Ka�ns vrouw raakte in verwachting en kreeg een zoon, Henoch. Daarna bouwde Ka�n een stad en noemde die stad Henoch, naar zijn zoon.
18 Henoch kreeg een zoon: Irad. Irad kreeg een zoon: Mehuja�l. Mehuja�l kreeg een zoon: Metusa�l. Metusa�l kreeg een zoon: Lamech.
19 Lamech trouwde met twee vrouwen. De ene heette Ada, de andere Zilla.
20 Ada kreeg een zoon: Jabal. Hij is de voorvader van de mensen die in tenten wonen en vee houden.
21 Zijn broer heette Jubal. Jubal is de voorvader van alle mensen die muziek maken op snaarinstrumenten en fluiten.
22 Zilla kreeg ook een zoon: Tubal-Ka�n. Hij is de voorvader van de smeden die koper en ijzer bewerken. Ze kreeg ook een dochter: Na�ma.
23 Lamech zei tegen zijn vrouwen: "Ada en Zilla, luister naar me. Luister goed naar wat ik zeg. Als iemand mij slaat of verwondt, sla ik hem dood.
24 Als iemand Ka�n iets aandoet, zal hij daarvoor zevenvoudig worden gestraft. Maar als iemand m�j iets aandoet, zal hij daarvoor zeven-en-zeventigvoudig gestraft worden!"

Een nieuwe zoon voor Adam en Eva
25 Adams vrouw Eva raakte opnieuw in verwachting en kreeg een zoon. Ze noemde hem Set (= 'in de plaats van'). "Want," zei ze, "mijn zoon Abel is gedood door Ka�n. Nu heeft God mij in zijn plaats een andere zoon gegeven."
26 Ook Set kreeg een zoon: Enos. Vanaf die tijd begonnen de mensen tot de Heer te bidden.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands