Clicky 

Genesis 16


Hagar vlucht voor Sara�
1 Maar Sara�, de vrouw van Abram, kreeg geen kinderen. Ze had een Egyptische slavin, die Hagar heette.
2 Sara� zei tegen Abram: "Zoals je ziet geeft de Heer mij geen kinderen. Neem mijn slavin Hagar maar als bijvrouw. Als ze dan een kind krijgt, zal dat mijn kind zijn." Abram deed wat zijn vrouw zei.
3 Zo gaf Sara� haar Egyptische slavin Hagar als bijvrouw aan Abram. Abram woonde toen tien jaar in Kana�n.
4 Hij nam Hagar als bijvrouw en Hagar raakte in verwachting. Toen ze zag dat ze in verwachting was, werd ze trots. En ze begon haar meesteres te beledigen.
5 Toen zei Sara� tegen Abram: "Het is jouw schuld dat ze mij steeds beledigt. Ik heb mijn slavin aan jou als vrouw gegeven. En nu ze ziet dat ze in verwachting is, is ze trots geworden. Ze beledigt mij en maakt me belachelijk. Hier moet je iets aan doen. De Heer weet dat ik gelijk heb."
6 Abram zei tegen Sara�: "Hagar is j�uw slavin. Doe met haar wat je wil." Toen behandelde Sara� Hagar z� slecht, dat Hagar vluchtte.

Hagar in de woestijn
7 Maar de Engel van de Heer vond haar in de woestijn bij de waterbron langs de weg naar Sur.
8 Hij zei tegen haar: "Hagar, slavin van Sara�, waar kom je vandaan en waar ga je naartoe?" Ze zei: "Ik ben gevlucht voor mijn meesteres Sara�."
9 De Engel van de Heer zei tegen haar: "Ga naar je meesteres terug en gehoorzaam haar in alles.
10 Ik zal ervoor zorgen dat er uit jou een heel grote familie zal ontstaan. Je familie zal een volk worden dat niet te tellen is."
11 Verder zei de Engel tegen haar: "Je bent in verwachting en je zal een zoon krijgen. Je moet hem Isma�l (= 'God hoort') noemen, want de Heer heeft gehoord hoe verdrietig je bent.
12 Je zoon zal sterk zijn, maar brutaal. Hij zal met iedereen ruzie maken. Hij zal wel bij zijn familie wonen, maar hij zal zijn eigen gang gaan."
13 Toen noemde Hagar God 'de God die ziet.' Ze zei: "Ik zocht Hem niet, maar Hij zocht m�j wel!"
14 Daarom noemen de mensen die bron sindsdien 'Lachai-Ro�' (= 'bron voor de Levende God die mij ziet'). Die bron is tussen Kades en Bered.
15 En Hagar kreeg een zoon. Abram noemde hem Isma�l.
16 Abram was 86 jaar toen Isma�l werd geboren.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands