Clicky 

Galaten 5


De vrijheid die we in Christus hebben
1 Leef dus in de vrijheid die Christus ons gegeven heeft. Laat je niet opnieuw tot slaven maken van wetten en regels.
2 Ik zeg jullie: als jullie je laten besnijden (Lees Genesis 17:9-13. Alle Joodse mannen moesten hun geslachtsdeel laten besnijden. Dat was het teken van het verbond van God met het Joodse volk. Mensen van een ander volk die bij het Joodse volk wilden gaan horen, moesten zich ook altijd laten besnijden. Maar de leiders hebben begrepen dat de besnijdenis niet hoort bij het nieuwe verbond. Je hoort er niet langer bij omdat je besneden bent, maar omdat je in Jezus gelooft.) omdat jullie je aan de wet van Mozes willen houden, kan Christus jullie niet redden.
3 Ik zeg het nog eens heel duidelijk: iedereen die zich laat besnijden, moet zich ook aan alle andere regels van de wet van Mozes houden.
4 Jullie denken dat jullie kunnen worden vrijgesproken van schuld door je aan de wet van Mozes te houden. Maar dan hebben jullie niets aan Christus! Want Hij vergeeft niet omdat je dat verdient met je goede gedrag, maar omdat je op Hem vertrouwt.
5 Maar door Gods Geest weten w�j zeker dat we zullen worden vrijgesproken van schuld, omdat we geloven.
6 Want als je bij Christus hoort, maakt het helemaal niets meer uit of je besneden bent of niet. Maar alleen geloof is belangrijk, geloof dat zichtbaar wordt door liefdevolle daden.
7 Jullie begonnen zo goed! Wie is jullie in de weg gaan staan, zodat jullie de waarheid niet meer volgen?
8 Dat idee kwam niet van Hem die jullie geroepen heeft!
9 Denk erom, een klein beetje gist laat al het deeg gisten. Als ��n mens slecht is, steekt hij de mensen om zich heen aan.
10 Ik weet zeker dat jullie het hiermee eens zullen zijn. Maar de mensen die proberen om jullie te bedriegen en in de war brengen, zullen daarvoor gestraft worden. Het maakt niet uit wie ze zijn.
11 Broeders en zusters, als ik de mensen nog zou leren dat ze zich moeten laten besnijden, waarom word ik dan vervolgd? Want dan is de boodschap van het kruis toch niet iets waar mensen zich kwaad over hoeven te maken?
12 Ik vind dat de mensen die jullie zo in de war brengen, zichzelf maar moesten castreren!

Doen wat Gods Geest wil, of doen wat we zelf graag willen
13 Broeders en zusters, jullie zijn door God geroepen om vrij te zijn. Maar jullie mogen die vrijheid niet gebruiken om maar te doen waar jullie zin in hebben. Nee, jullie moeten elkaar liefdevol dienen.
14 Want de hele wet van Mozes wordt samengevat met deze woorden: "Houd net zoveel van je medemens als van jezelf."
15 Maar als jullie als beesten tegen elkaar tekeer gaan, pas dan maar op dat jullie niet door elkaar verscheurd worden!
16 Ik bedoel dit: laat je leiden door de Geest en niet door je 'ik.'
17 Want wat het 'ik' wil, is precies het tegenovergestelde van wat de Geest wil. En wat de Geest wil, is precies het tegenovergestelde van wat het 'ik' wil. Jullie moeten dus niet doen wat je maar wil.
18 Maar als jullie je door de Geest laten leiden, is de wet van Mozes niet voor jullie. (Vergelijk dit met 1 Timote�s 1:8-11.)
19 Het is duidelijk wat de verlangens van het 'ik' zijn: verkeerde dingen doen op het gebied van seks, er maar op los leven,
20 afgoden aanbidden, toverij, haat, ruzie, jaloersheid, driftbuien, ego�sme, verdeeldheid, boosheid,
21 moord, dronkenschap, wilde feesten en meer van dat soort dingen. Ik waarschuw jullie hiervoor, zoals ik al eerder heb gedaan. Want mensen die deze dingen blijven doen, zullen niet in het Koninkrijk van God komen.
22 Maar door de Geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing.
23 Tegen zulke dingen heeft de wet van Mozes niets.
24 De mensen die van Christus zijn, hebben hun 'ik' met alles wat daarbij hoort gekruisigd.
25 Laat je dus leiden door Gods Geest. Dan zul je ook door de Geest op het rechte pad blijven.
26 We moeten niet lopen opscheppen, elkaar irriteren of jaloers zijn op elkaar.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands