Clicky 

Exodus 25


De geschenken voor het heiligdom
1 De Heer zei tegen Mozes:
2 "Zeg tegen de Isra�lieten dat ze voor Mij een geschenk moeten verzamelen. Iedereen die Mij graag iets wil geven, moet dat naar jou brengen.
3 Dit is wat je moet verzamelen:
4 goud, zilver en koper. Blauwe, paarse en rode stof. Fijn linnen en geitenhaar.
5 Rood geverfde schapenvachten, dun leer en acaciahout (De acacia is een sterke, algemeen voorkomende woestijnplant op een stam. Acaciahout (ook wel: sittimhout) is hard, niet erg buigzaam en moeilijk te bewerken.).
6 Olijf-olie voor het licht en specerijen voor de zalf-olie en de wierook-offers.
7 Edelstenen voor het priesterschort en voor de borsttas van de hogepriester.
8 Laat de mensen voor Mij een heiligdom maken. Daarin zal Ik bij hen wonen.
9 Jullie moeten alles maken volgens het voorbeeld dat Ik je laat zien: de tent, de omheining en alle gereedschappen en voorwerpen in en rond de tent.

De kist van het verbond
10 Maak een kist van acaciahout. Hij moet 2� el (113 cm) lang, 1� el (68 cm) breed en 1� el (68 cm) hoog worden.
11 Bedek die van binnen en van buiten met zuiver goud. Maak er rondom een opstaande gouden rand op.
12 Maak vier gouden ringen en zet die vast aan de vier hoeken bij de grond: twee ringen aan de ene zijkant en twee ringen aan de andere zijkant.
13 Maak draagstokken van acaciahout en bedek ze met goud.
14 Steek de draagstokken in de ringen die aan de zijkanten van de kist zitten. Daarmee moet de kist worden gedragen.
15 De draagstokken moeten altijd in de ringen blijven zitten. Ze mogen er niet uit gehaald worden.
16 Leg in de kist de platte stenen van het verbond die Ik je zal geven.
17 Maak van zuiver goud een deksel voor de kist. Dat is het vergevings-deksel. Het deksel moet 2� el (113 cm) lang en 1� el (68 cm) breed worden.
18 Maak twee engelen van massief goud, ��n aan elke kant van het deksel.
19 Zet ��n engel op de linkerkant en ��n engel op de rechterkant van het deksel. Dus ��n aan elke kant.
20 De engelen moeten hun twee vleugels naar boven uitspreiden en daarmee het deksel verbergen. Ze moeten met hun gezichten naar elkaar toe staan en in de richting van het deksel kijken.
21 Leg in de kist de platte stenen van het verbond die Ik je zal geven. Leg daarna het deksel op de kist.
22 D��r zal Ik bij je komen. Ik zal met je spreken vanaf het vergevings-deksel, van tussen de twee engelen op de kist waarin de platte stenen van het verbond liggen. Ik zal daar met jou over alles spreken wat het volk moet weten.

De tafel
23 Maak een tafel van acaciahout. Hij moet 2 el (90 cm) lang, 1 el (45 cm) breed en 1� el (68 cm) hoog worden.
24 Bedek hem met zuiver goud en maak er rondom een opstaande gouden rand op.
25 Maak die rand eerst van hout en bedek hem met goud. De rand moet 1 handbreedte (7� cm) hoog zijn.
26 Maak vier gouden ringen en zet die vast aan de vier poten op de hoeken.
27 De ringen moeten dicht bij de bovenrand zitten. Daar moeten draagstokken doorheen worden gestoken.
28 Maak die draagstokken van acaciahout en bedek ze met goud. Daarmee moet de tafel worden gedragen.
29 Maak van zuiver goud schotels voor de broden, schalen voor de wierook, kannen voor de wijn en kommen voor het bloed. Ze komen op de tafel te staan.
30 Op de tafel moet je altijd broden voor Mij neerleggen.

De kandelaar
31 Maak een kandelaar van zuiver, massief goud. De middelste steel, de zijarmen en de lamphouders met bloemknoppen en bloesems moeten uit ��n stuk worden gemaakt.
32 Er moeten zes armen uit de zijkanten van de middelste steel komen: drie aan de ene kant en drie aan de andere kant.
33 Op elke arm komt een lamphouder in de vorm van drie amandelen, met een amandelbloesem en een bloemknop. De zes armen van de kandelaar moeten allemaal hetzelfde worden.
34 Maar op de middelste steel van de kandelaar komt een lamphouder in de vorm van vier amandelen, met amandelbloesems en bloemknoppen.
35 Ook onder het eerste, tweede en derde paar armen die uit de kandelaar komen, komt een bloemknop op de plaats waar de armen uit de middelste steel komen. Alle zes armen van de kandelaar moeten er hetzelfde uitzien.
36 De bloesems, de bloemknoppen, de armen en de kandelaar moeten ��n geheel zijn en gemaakt van zuiver goud.
37 Maak zeven olielampen. Zet die lampen z� op de lamphouders van de kandelaar, dat het licht naar de voorkant schijnt.
38 Maak de scharen waarmee de lonten worden geknipt en de lampendovers ook van zuiver goud.
39 Dit moet allemaal samen van 1 talent zuiver goud (30 kilo) worden gemaakt.
40 Let op dat je alles maakt volgens het voorbeeld dat Ik je op de berg heb laten zien.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands