Clicky 

Exodus 24


God sluit een verbond met Isra�l
1 Toen zei de Heer tegen Mozes: "Klim naar boven en kom naar Mij toe. Breng A�ron, zijn zonen Nadab en Abihu en 70 van de leiders van Isra�l mee. Zij moeten op een afstand neerknielen.
2 Jij mag bij Mij komen, maar zij niet. Ook het volk mag niet met je mee de berg op komen."
3 Toen vertelde Mozes aan het volk alles wat de Heer had gezegd en bevolen. Het hele volk antwoordde als ��n man: "We zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd."
4 Mozes schreef alles op wat de Heer had gezegd. Vroeg in de ochtend bouwde hij onderaan de berg een altaar. Hij zette daarbij twaalf stenen overeind, ��n voor elke stam van Isra�l.
5 Toen stuurde hij de jonge mannen van de Isra�lieten weg om dieren te slachten en te offeren als dank-offers voor de Heer.
6 Mozes deed de helft van het bloed in schalen. De andere helft wierp hij rondom tegen de zijkanten van het altaar.
7 Hij nam het boek van het verbond en las het aan het volk voor. En ze zeiden: "We zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. We zullen eraan gehoorzamen."
8 Toen nam Mozes het bloed in de schalen, sprenkelde het op het volk en zei: "Met dit bloed sluit de Heer zijn verbond met jullie. Jullie hebben de wetten en regels van dat verbond nu gehoord."
9 Daarna klom Mozes met A�ron, Nadab en Abihu en 70 van de leiders van Isra�l de berg op.
10 Ze zagen de God van Isra�l. Het was alsof er onder zijn voeten tegels lagen van lazuursteen, zo helder blauw als de hemel zelf.
11 En ook al zagen ze God, toch bleven ze in leven. Zijn aanwezigheid doodde hen niet. (Lees Exodus 33:20.) Ze zagen God en aten en dronken.
12 De Heer zei tegen Mozes: "Kom naar Mij toe op de top van berg en blijf daar. Ik zal je twee platte stenen geven waarop Ik de wetten en leefregels van mijn verbond heb geschreven. Jij moet het volk die wetten en leefregels leren."
13 Toen klom Mozes met zijn dienaar Jozua de berg van God op.
14 Maar tegen de leiders zei hij: "Wacht hier op ons tot we bij jullie terugkomen. A�ron en Hur blijven bij jullie. Als er iets is, kunnen jullie naar hen toe gaan."
15 Toen klom Mozes de berg op. De wolk bedekte de berg.
16 De stralende aanwezigheid van de Heer was op de berg Sina�. De wolk bedekte de berg zes dagen lang. Op de zevende dag riep Hij Mozes vanuit de wolk.
17 De aanwezigheid van de Heer leek op een laaiend vuur op de top van de berg. Alle Isra�lieten zagen het.
18 Mozes ging de wolk in toen hij de berg op geklommen was. Hij bleef 40 dagen en 40 nachten op de berg.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands