Clicky 

Efezi�rs 5


Niet langer meedoen met de ongelovigen
1 Kinderen die van hun vader houden, doen hun vader in alles na. Laat op dezelfde manier God jullie voorbeeld zijn en doe Hem na.
2 Houd van elkaar, net zoals Christus van ons houdt. Want omdat Hij zoveel van ons houdt, heeft Hij zijn leven voor ons geofferd. En God was blij met zijn offer.
3 Maar jullie mogen absoluut niet met allerlei vrouwen of mannen naar bed gaan, of allerlei andere verkeerde dingen op het gebied van seks doen. Wees ook niet langer hebzuchtig.
4 Gedraag je zoals past bij mensen die bij God horen. Stop met vuile praatjes, grove woorden en vieze moppen. Laat liever zien dat je God dankbaar bent.
5 Mensen die verkeerde dingen doen op het gebied van seks, of die hebzuchtig zijn, kunnen het Koninkrijk van Christus en van God niet binnengaan. Vergeet dat niet! Mensen die hebzuchtig zijn, aanbidden een afgod.
6 Laat je niet voor de gek houden door mensen die deze dingen op allerlei manieren proberen goed te praten. Want dit zijn juist de dingen waarvoor de mensen die niet in God geloven, gestraft zullen worden.
7 Doe dus niet meer met hen mee.
8 Vroeger was jullie hart ��n en al duisternis. Maar nu zijn jullie vol van het licht van de Heer. Leef dan ook als mensen die bij het licht horen.
9 Want door het licht van Gods Geest groeien goedheid, eerlijkheid en waarheid.
10 Zoek uit wat de Heer graag wil dat je doet.
11 Doe niet mee met de slechte dingen van de duisternis. Breng ze liever aan het licht.
12 Want de dingen van de duisternis worden stiekem gedaan � en ze zijn bijna te erg om hardop te noemen.
13 Maar alle slechte dingen die in het licht worden gebracht, worden zichtbaar. En de dingen die zichtbaar worden, worden licht.
14 Daarom zegt God: Word toch wakker, jij die slaapt! Sta op uit de dood! Dan zal het licht van Christus op je schijnen!
15 Doe dus erg je best om te leven als verstandige mensen. Wees niet langer onverstandig.
16 En gebruik je tijd goed. Want we leven in een slechte tijd.
17 Denk daarom altijd eerst goed na en probeer uit te zoeken wat de Heer van jullie wil.
18 Word niet dronken van wijn, want dan weet je niet meer wat je doet.
19 Maar word vol van de Geest en spreek tegen elkaar met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de Geest. Zing en jubel met je hele hart voor de Heer.
20 Dank vooral aldoor God de Vader voor alles, door onze Heer Jezus Christus.
21 Wees ook bescheiden tegenover elkaar, uit ontzag voor God.

Goede raad voor de getrouwde mannen en vrouwen
22 Vrouwen, dien bescheiden en liefdevol jullie man, zoals jullie de Heer dienen.
23 Want de man is het hoofd van zijn vrouw, net zoals Christus het Hoofd is van zijn gemeente. Hij zorgt voor zijn Lichaam.
24 Net zoals de gemeente in alles Christus dient, moet ook de vrouw haar man in alles dienen.
25 Mannen, houd op dezelfde manier van je vrouw als dat Christus van zijn gemeente houdt. Hij heeft Zichzelf voor de gemeente opgeofferd!
26 Hij heeft de gemeente schoongewassen door haar te baden in het woord. Zo kon de gemeente zijn eigendom worden.
27 En nu kan de gemeente zonder ��n enkele vlek of rimpel stralend v��r Hem staan. Zo is de gemeente helemaal zuiver.
28 Op diezelfde manier moet ook elke man van zijn vrouw houden. Hij moet van haar net zoveel houden als van zichzelf. (Man en vrouw zijn immers ��n geheel geworden. Lees Genesis 2:24.) Een man die van zijn vrouw houdt, houdt van zichzelf.
29 Niemand haat zijn eigen lichaam. Iedereen zorgt ervoor en geeft het te eten. Hetzelfde doet ook Christus voor zijn gemeente.
30 Want wij zijn de lichaamsdelen van zijn Lichaam.
31 Er staat in de Boeken, dat een man en zijn vrouw samen ��n zijn: "Daarom zal een man weggaan bij zijn vader en zijn moeder en van zijn vrouw houden en trouw aan haar zijn. (Eigenlijk staat hier dat hij zijn vader en moeder zal verlaten en aan zijn vrouw zal 'kleven.' Lees ook 1 Korinti�rs 6:16.) Vanaf dat moment zijn ze ��n geheel."
32 Dat heeft een verborgen betekenis. Ik zeg jullie dat het hier gaat over de eenheid van Christus en zijn gemeente.
33 De mannen moeten dus net zoveel van hun vrouw houden als van zichzelf, en de vrouwen moeten respect hebben voor hun man.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands