Clicky 

2 Korinti�rs 2


Vergeving voor iemand die ongehoorzaam aan God is geweest
1 Daarom besloot ik dat ik pas zou komen, als ik jullie niet opnieuw verdrietig hoefde te maken door mijn strenge woorden.
2 Want als ik het ben die jullie verdrietig maak, wie kan mij dan blij maken? Alleen jullie kunnen dat. Maar dat kunnen jullie niet als jullie verdrietig zijn over wat ik zeg.
3 De bedoeling van mijn vorige brief was dat ik, als ik kom, niet verdrietig zal worden over de mensen over wie ik juist blij zou moeten zijn. Want door die brief kunnen jullie de dingen in orde maken voordat ik kom. Ik vertrouw er op dat jullie nu samen met mij blij zullen kunnen zijn als ik kom.
4 Want ik schreef jullie die brief met een zwaar en verdrietig hart, met tranen in de ogen. Ik schreef hem niet om jullie verdrietig te maken, maar om jullie te laten zien hoe ontzettend veel ik van jullie houd.
5 Maar de man over wie ik in mijn vorige brief schreef die mij verdrietig heeft gemaakt, (Lees 1 Korinti�rs 5:1-5.) heeft eigenlijk niet alleen m�j verdrietig gemaakt. Hij heeft een beetje � om het niet al te sterk te zeggen � jullie allem��l verdrietig gemaakt.
6 Maar jullie hebben hem nu met elkaar genoeg bestraft.
7 Vergeef en bemoedig hem nu maar. Anders wordt hij nog helemaal moedeloos.
8 Ik vraag jullie om hem nu te laten zien dat jullie van hem houden.
9 Want dit is ook het doel van mijn brief: ik wil weten of ik er op kan rekenen dat jullie in alles naar mij zullen luisteren.
10 Als j�llie iemand iets vergeven, doe �k het ook. Want als ik iemand iets moest vergeven, had ik dat al lang gedaan. Christus zou ook willen dat ik dat deed. Ik zou dat gedaan hebben voor j�llie. Want op die manier krijgt de duivel bij ons geen kans.
11 Want we weten heel goed wat zijn bedoelingen zijn.

Paulus' werk
12 Toen ik in Troas kwam, gaf de Heer mij grote mogelijkheden om het goede nieuws van Christus aan de mensen te vertellen. Hij had als het ware de deur wijd open gezet. Toch voelde ik me onrustig. Want ik had verwacht mijn broeder Titus daar weer te ontmoeten, maar hij was er niet.
13 Daarom nam ik afscheid van de gelovigen in Troas en vertrok naar Macedoni�.
14 Maar prijs God dat Hij ons in Christus altijd de overwinning geeft. Door ons verspreidt Hij overal de kennis van God.
15 Want namens God spreken wij over Christus. Het is een boodschap voor de mensen die gered worden �n voor de mensen die verloren gaan.
16 Voor de mensen die verloren gaan, is het een verschrikkelijke boodschap. (Eigenlijk staat hier: '... is het een doodsgeur die dood brengt.') Maar voor de mensen die gered worden, is het een heerlijke boodschap die leven brengt. (Eigenlijk staat hier: '... is het een heerlijke geur van leven die leven brengt.') Wie is geschikt voor zo'n taak?
17 Wij zijn niet zoals al die mensen die zo veel mogelijk willen verdienen aan het woord van God. W�j zijn ��n met Christus en vertellen het goede nieuws met eerlijke bedoelingen. God heeft ons die opdracht gegeven. En Hij ziet hoe we het doen.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands