Clicky 

1 Timote�s 2


Verschillende adviezen over het leven van de gelovigen
1 Ik wil je vooral aanmoedigen om voor alle mensen te smeken, te bidden en te danken.
2 Ook voor koningen en alle mensen in de regering. Doe dat, zodat we in rust en vrede God zullen kunnen dienen op de manier die Hij wil.
3 God wil dat graag. Want Hij is onze Redder.
4 En Hij wil dat alle mensen zullen worden gered en naar zijn waarheid zullen luisteren.
5 Want er is maar ��n God en er is ook maar ��n persoon die voor de mensen opkomt bij God: de mens Jezus Christus.
6 Hij heeft Zichzelf gegeven als losprijs voor alle mensen. God heeft dat aan de mensen bekend gemaakt op het moment dat H�j had bepaald.
7 En ik heb de taak gekregen die boodschap aan de mensen te brengen. Dat is de waarheid, en ik lieg niet! Mijn taak is het om de niet-Joodse mensen het geloof en de waarheid te leren. .
8 Als de mannen hun handen naar God opsteken om te bidden, wil ik dat ze zullen bidden zonder boosheid of ruzie. Dus dat ze bij het bidden heilige handen naar God opsteken.
9 Ook wil ik dat de vrouwen zich fatsoenlijk kleden, keurig en bescheiden. Ze moeten niet willen opvallen door ingewikkelde kapsels, veel sieraden en mooie kleren.
10 Het is beter als ze mooi en aantrekkelijk zijn door goed te zijn voor anderen, zoals dat past bij vrouwen die zeggen dat ze God dienen.
11 Een vrouw moet rustig en gehoorzaam naar het onderwijs over het geloof luisteren. (In die tijd mochten de vrouwen over het algemeen niet leren. Vaak konden ze niet eens lezen. Paulus is niet tegen vrouwen, maar alleen tegen een verkeerde houding van de vrouwen. Maar hij wil wel dat ze onderwijs krijgen over het geloof. En dat is juist een verbetering in een tijd dat men onderwijs voor vrouwen niet nodig vond.)
12 Maar ik vind het niet goed dat de vrouwen het beter willen weten dan de mannen en aan de mannen leiding willen geven. (In Efeze waren de vrouwen erg overheersend. Lees de inleiding bij de brief aan de gemeente in Efeze.) Ze moeten zich rustig houden.
13 Want eerst is Adam door God gemaakt, en daarna Eva. (Daarom is de man het hoofd van de vrouw, en niet andersom. Het hoofd geeft de leiding.)
14 Adam heeft zich niet door de slang laten verleiden,
15 maar de vrouw heeft zich laten verleiden en is daardoor ongehoorzaam geworden aan God. Maar ook al moet ze door de pijn en moeite van het krijgen van kinderen heen, de vrouw wordt w�l gered! Tenminste, als ze vasthoudt aan het geloof en de liefde, een heilig leven leidt en bescheiden is. (Toen Adam en Eva ongehoorzaam waren geworden aan God, werd de vrouw vevloekt met moeite en pijn tijdens het krijgen van kinderen. Lees Genesis 3:16-18. Nu zegt Paulus dat de vrouwen dit nog steeds moeten doorstaan, maar w�l gered zijn door hun geloof in Jezus.)


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands