Clicky 

1 Korinti�rs 12


Gaven en taken die de Heilige Geest aan de gelovigen geeft
1 Ik wil dat jullie ook meer weten over de geestelijke gaven, broeders en zusters.
2 Vroeger aanbaden jullie afgoden. Want dat hadden jullie zo geleerd. Jullie wisten niet beter. Dat waren goden die niet eens kunnen spreken.
3 Daarom wil ik dat jullie weten, dat niemand door Gods Geest Jezus kan vervloeken. Ook kan iemand alleen door de Heilige Geest zeggen dat Jezus de Heer is.
4 God geeft in zijn liefdevolle goedheid verschillende soorten gaven aan ons. Maar ze komen allemaal van dezelfde Geest.
5 En er zijn verschillende soorten taken. Maar ze komen van dezelfde Heer.
6 En er zijn verschillende manieren waarop de Geest kan werken. Maar ze komen van dezelfde God, die al die dingen in de mensen doet.
7 Maar iedereen krijgt deze dingen van de Heilige Geest om er de �ndere mensen mee te dienen.
8 Aan de ��n geeft Hij de gave om met wijsheid te spreken. Aan iemand anders geeft diezelfde Geest de gave om dingen te weten.
9 Aan weer iemand anders geeft diezelfde Geest de gave van bijzonder geloof. En aan w��r een ander geeft diezelfde Geest gaven om mensen te genezen.
10 De ��n krijgt de gave om wonderen te doen. Een ander de gave om te profeteren. De ��n krijgt de gave om de geesten te herkennen. Iemand anders de gave om verschillende talen van de Geest te spreken. Weer een ander krijgt de gave om die talen van de Geest uit te leggen.
11 Maar al deze gaven komen van ��n en dezelfde Geest. En Hij geeft aan iedereen wat Hij wil en op de manier die Hij wil.

Het Lichaam van Christus
12 Want een lichaam is ��n geheel, maar bestaat wel uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen vormen samen ��n lichaam. Zo is het ook met Christus.
13 Want we zijn allemaal in ��n Geest ondergedompeld, zodat we samen ��n Lichaam werden. Het maakt niet uit of we Joden zijn of van een ander volk zijn. Het maakt ook niet uit of we slaven zijn of vrije mensen. We zijn allemaal vol van dezelfde Geest.
14 Een lichaam bestaat toch ook niet uit ��n lichaamsdeel, maar uit een groot aantal lichaamsdelen?
15 Als ��n van de voeten zou zeggen: "Omdat ik geen hand ben, hoor ik niet bij het lichaam," heeft hij dan gelijk?
16 En als een oor zou zeggen: "Omdat ik geen oog ben, hoor ik niet bij het lichaam," heeft het dan gelijk?
17 Want hoe kan een lichaam horen als het alleen uit ogen zou bestaan? En hoe kan het ruiken als het alleen uit oren zou bestaan?
18 Maar God heeft aan iedereen zijn eigen, speciale plaats in het Lichaam gegeven, daar waar Hij het wil.
19 Als we met z'n allen ��n lichaamsdeel zouden zijn, dan zou er toch geen Lichaam zijn?
20 Maar nu zijn er wel veel lichaamsd�len, maar is er maar ��n Lichaam.
21 Een oog kan niet tegen een hand zeggen: "Ik heb jou niet nodig." En het hoofd kan niet tegen de voeten zeggen: "Ik heb jullie niet nodig."
22 Nee, juist de delen van het lichaam die het meest kwetsbaar lijken, zijn het meest nodig.
23 En de delen van het lichaam die we niet graag laten zien, kleden we juist mooi aan. De lichaamsdelen die niet geschikt zijn om getoond te worden, houden we bedekt.
24 Maar de lichaamsdelen die we gewoon kunnen laten zien, hebben dat niet nodig. En God heeft het Lichaam z� gemaakt, dat Hij aan de delen die onbelangrijk lijken een belangrijke taak heeft gegeven.
25 Zo komt er geen verdeeldheid in het Lichaam en zorgen alle leden even goed voor elkaar.
26 Als ��n lid verdriet heeft, leven alle anderen met hem mee. Als ��n lid wordt geprezen, genieten alle anderen daarvan mee.
27 Jullie zijn dus samen het Lichaam van Christus. En ieder van jullie is een lichaamsdeel van dat Lichaam.

Taken in de gemeente
28 Zo geeft God ook aan een aantal mensen een speciale taak in de gemeente. In de eerste plaats geeft Hij boodschappers (Dat zijn 'apostelen.' Je zou dit woord kunnen vertalen met 'zendelingen.' Ze worden 'uitgezonden' om het goede nieuws aan de mensen bekend te gaan maken. In de BasisBijbel worden zij vaak 'boodschappers van God' genoemd. Want ze brengen Gods boodschap naar de mensen. Lees Lukas 6:13-16.) die het goede nieuws moeten vertellen aan de mensen. In de tweede plaats profeten. In de derde plaats leraren. Verder mensen die wonderen doen, daarna mensen die gaven hebben om anderen te genezen, of de gave hebben om de leiders te helpen, of om leiding te geven, of om verschillende talen van de Geest te spreken.
29 Toch niet iedereen is boodschapper van God? Of profeet? Of leraar? Of wonderdoener?
30 Toch niet iedereen heeft de bijzondere gave om mensen te genezen? Of om in verschillende talen van de Geest te spreken? Of om de talen van de Geest uit te leggen?
31 Probeer de belangrijkste gaven te ontvangen. En ik zal jullie nu iets laten zien wat nog veel belangrijker is.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands