Voorbestemming

Voorbestemming

 - Voorkennis
U bent hier: God >> Voorbestemming

Voorbestemming – Een Definitie
Voorbestemming kan gedefinieerd worden als een handeling: het voorbestemmen is een actie van God -- die eeuwig is en voorbeschikt wat er op aarde zal geschieden. Sommigen vinden dit idee weerzinwekkend. Het idee dat een zekere entiteit het recht heeft om te bepalen wat er op aarde zal gebeuren is iets waartegen de mens al sinds het begin der tijden in opstand is geweest. Maar, het Oude Testament begint met: "In het begin schiep God..." Dit is een ondubbelzinnige uitspraak. God bestond vóór de schepping, bestaat nog steeds en zal altijd bestaan (Openbaring 1:4). God heeft tevens het soevereine recht van de schepping over de aarde en de mens. Hij zal Zich dan ook niet verontschuldigen wanneer Hij zegt: "Zo spreekt de HEER!" Deze uitspraak vereist geen begrip of acceptatie van de mens om waar te zijn.

De waarheid van de voorbestemming zit in het karakter van God zelf ingesloten.

  • God is soeverein. Dit betekent dat Hij een absolute autoriteit heeft over alles wat Hij heeft geschapen en dat Hij "alle dingen" heeft geschapen (Genesis 1:1).
  • God is alwetend. Dit betekent dat Hij alle kennis bezit en dat er zonder Hem geen kennis kan bestaan (Job 37:16).
  • God is alom aanwezig. Dit geeft Hem het vermogen om overal tegelijkertijd te zijn (Psalm 139:1-12).
  • God is almachtig. Dit betekent dat Hij alle macht heeft, met een vastberadenheid om Zijn doelen en Zijn plan door de tijd tot in de eeuwigheid uit te voeren (1 Kronieken 29:11).
Er bestaan geen geschapen wezens die deze eigenschappen hebben; alleen de grote "Ik ben die Ik ben" (Exodus 3:14) heeft deze. God, die soeverein is en alle kennis bezit, is overal tegelijkertijd en is almachtig. Hij houdt van Zijn schepping en heeft ons met een onverdiende gunst Zijn genade aangeboden, ondanks de onophoudelijke en consequente opstandigheid van de mens.

Voorbestemming – Een Onderscheid
Wanneer we het concept van de voorbestemming bekijken, dan moeten we een onderscheid maken tussen twee verschillende soorten verordende gebeurtenissen. De eerste omvat gebeurtenissen die goddelijk veroorzaakt zijn (veroorzaakt door God), zoals de verlossing van de uitverkorenen. Het tweede soort verordende gebeurtenissen zijn goddelijk toegestaan (toegestaan door God).

God bepaalt de boosaardige daden van mensen niet van te voren, noch veroorzaakt Hij deze. Deze toegestane handelingen geven aan dat God al van tevoren weet hoe mensen in elke omstandigheid zullen reageren. Hij staat mensen toe om zelfstandige beslissingen te nemen, om te kiezen om goede of slechte dingen te doen. God's voorkennis van het kwaad dat mensen elkaar aandoen zorgde ervoor dat Hij in mensen het vermogen schiep om dat kwaad te overwinnen. En de goede dingen die mensen kunnen doen zijn door God vooraf bepaald zodat zij gezegend kunnen zijn wanneer de juiste keuzes worden gemaakt. Deze zegeningen stellen mensen in staat om het kwaad te overwinnen terwijl ze God's grotere plan volbrengen.

Voorbestemming – Een Verordening
Voorbestemming is de verordening van God waardoor bepaalde zielen voorbeschikt zijn voor de verlossing -- deze worden de uitverkorenen genoemd. Nogmaals, dit is een concept dat velen als oneerlijk beschouwen. Maar, alle eigenschappen van God stellen Hem in staat om de geschiedenis van tevoren te kennen. Daarom kan gezegd worden dat wij door voorkennis "voorbestemd" of "uitverkoren" zijn, omdat God niet door de tijd beheerst wordt. Maar, gaf God de mens geen vrije wil? Het antwoord op deze vraag is ja. Maar, omdat God alwetend is, weet Hij al welke keuzes de mensen zullen maken en Hij zal deze keuzes gebruiken om Zijn doel te bereiken.

“En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister” (Romeinen 8:28-30).

God heeft de verlossing mogelijk gemaakt voor eenieder die deze wil. Hij weet al wie Zijn plan voor de verlossing zal aanvaarden. Dit maakt de vrije keuzemogelijkheid van de mens niet ongedaan; in plaats daarvan is het een bevestiging van God's genade dat sommigen voor de verlossing kiezen. Voorbestemming betekent iets vooraf uitzetten of bepalen. Voorbestemming kan inderdaad enkele intellectuele problemen oproepen, maar dit komt doordat de mens probeert om een oneindige God in zijn eindige verstand te bevatten. Maar, zij die het geschenk der verlossing aanvaarden worden de "uitverkorenen" van God.

”In Hem hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beslissing van Hem die alles tot stand brengt naar zijn wilsbesluit” (Efeziërs 1:11).

“Van nature aanvaardt de mens niet wat komt van de Geest van God; het is dwaasheid voor hem, hij kan het niet vatten, want het kan alleen beoordeeld worden in het licht van de Geest” (1 Korintiërs 2:14).

Leer Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Doop in de Heilige Geest
De Dood en de Hemel
Goliat
Wat is Zonde
Hoe We Engelen Zien
God's Wil Kennen
Onvergeeflijke Zonde
Het Lam van God
God's Namen
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Voorbestemming
Add Voorbestemming to My Google!
Add Voorbestemming to My Yahoo!
XML Feed: Voorbestemming


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.