Hoe We Engelen Zien

Hoe We Engelen Zien

 - Zijn Zij Beschermers?
U bent hier: God >> Hoe We Engelen Zien

Hoe We Engelen Zien - Treden Engelen Werkelijk op als Beschermers
Wanneer we proberen om een engel voor te stellen, dan denken we vaak aan een statige "beschermengel" wiens specifieke taak bestaat uit het beschermen van onze levens. Heeft deze voorstelling ook maar enige wortels in de Bijbel? In MatteŁs 18:10 lezen we: "Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader". In deze context kunnen "deze geringen" slaan op de mensen die in Hem geloven (MatteŁs 18:6) of op de kleine kinderen (MatteŁs 18:3-5). Dit is de sleutelpassage waarnaar mensen verwijzen wanneer ze de mogelijkheid van het bestaan van beschermengelen bespreken.

Hoe We Engelen Zien - De Diverse Rollen van Engelen
Wat is de juiste voorstelling van een engel? Er bestaat geen twijfel over dat goede engelen helpen om mensen te beschermen (DaniŽl 6:20-23; 2 Koningen 6:13-17), informatie te openbaren (Handelingen 7:52-53; Lucas 1:11-20), te leiden/aanwijzingen te geven (MatteŁs 1:20-21; Handelingen 8:26), in menselijke behoeften te voorzien (Genesis 21:17-20; 1 Koningen 19:5-7), en gelovigen in het algemeen dienen (HebreeŽn 1:14). Maar het is niet zo duidelijk uit de Schriftteksten of elk mens of elke gelovige een eigen engel heeft die specifiek aan hem of haar is toegewezen. In het Oude Testament was de aartsengel MichaŽl toegewezen aan de Natie IsraŽl (DaniŽl 10:21; 12:1), maar er is geen echte passage in de Schrift die stelt dat een engel ooit aan een individu werd "toegewezen" (ze werden soms op verschillende gelegenheden naar individuen gestuurd, maar van een "duurzame" toewijzing wordt geen gewag gemaakt).

Een bepaalde schriftgeleerde stelt dat de Joden in de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament een geloof in beschermengelen al volledig hadden ontwikkeld. Sommige vroege kerkvaders geloofden dat elk mens niet alleen een goede engel toegewezen had gekregen, maar ook een demon (het is niet duidelijk of zij geloofden dat deze demon door Satan of door God werd toegewezen). Hoe dan ook, het geloof in beschermengelen bestaat al geruime tijd.

Als we MatteŁs 18:10 interpreteren als een verwijzing naar "beschermengelen", dan lijkt het er op dat deze engelen niet actief aan het werk zijn, maar "onophoudelijk het gelaat van de hemelse Vader aanschouwen". In dat geval lijken de actieve werkzaamheden meer door God dan door de engelen te worden uitgevoerd. In onze moderne samenleving is het "in" om in engelen te geloven. We hebben films die zich op engelen concentreren en we hebben TV-series die engelen afschilderen als wezens die bestaan om ons te helpen. De Schriftteksten maken het duidelijk dat engelen geschapen wezens zijn, net als wij, ook al bezitten zij bovenmenselijke kracht en kennis -- ze zijn "niets" in vergelijking met God. Als zodanig moeten zij niet aanbeden worden (Exodus 20:1-6; Kolossenzen 2:18). In plaats daarvan moet de aanbidding volledig aan God voorbehouden zijn.

Hoe We Engelen Zien - Waar het Werkelijk om Gaat is God, de Maker van Mensen en Engelen!
Nou, wat is dan de werkelijke manier waarop we engelen moeten "zien"? Treden engelen werkelijk op als onze individuele beschermers? Welnu, de Schriftteksten zijn hier niet helemaal duidelijk over. Zoals we eerder al zeiden gebruikt God engelen om voor ons te zorgen. Maar de Bijbel is er duidelijk over dat God engelen op eenzelfde manier gebruikt als waarop Hij mensen gebruikt -- Hij heeft ons of de engelen op geen enkele manier nodig om Zijn doeleinden te bereiken, maar Hij kiest er desalniettemin toch voor om ons te gebruiken (Job 4:18; Job 15:15). Waar het op neerkomt, of we nu wel of niet een engel toegewezen hebben gekregen die ons beschermt, is dat we een grotere zekerheid hebben die God ons geeft: dat Hij alle dingen tot een goed resultaat zal brengen als we Zijn kinderen zijn door ons geloof in Christus (Romeinen 8:28-30), en dat Jezus Christus ons nooit zal verlaten of in de steek zal laten (HebreeŽn 13:5-6). Als we een alwetende, almachtige, al-liefhebbende God aan onze zijde hebben, wat doet het er dan nog toe of we een eindige engel aan onze zijde hebben?

Groei Verder!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Eens Gered, Altijd Gered
De Dood en de Hemel
De Christelijke Doctrine
Christelijke Apologetiek
Is Homosexualiteit een Zonde
Christelijke Verantwoording
Verleiding Weerstaan
Onvergeeflijke Zonde
Voorbestemming
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Hoe We Engelen Zien
Add Hoe We Engelen Zien to My Google!
Add Hoe We Engelen Zien to My Yahoo!
XML Feed: Hoe We Engelen Zien


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.