Was Jezus getrouwd met Maria uit Magdala?

VRAAG: Was Jezus getrouwd met Maria uit Magdala?

ANTWOORD:

Was Jezus getrouwd? Deze vraag is door het boek en de film "De Da Vinci Code" populair gemaakt. Schrijver Brown verkondigt dat Jezus met Maria uit Magdala getrouwd was. Is dit waar?

Was Jezus getrouwd? Dan Browns bewering
De belangrijkste passage die Brown gebruikt als ondersteuning voor zijn bewering is een relatief onbekende passage uit de Gnostische geschriften (het "Evangelie van Filippus", 63:32-64:10). Deze tekst beschrijft Maria uit Magdala (ook bekend als Maria Magdalena) als de "metgezel" van Jezus. De geschiedenis vertelt ons dat deze tekst uit het Evangelie van Filippus in de tweede helft van de derde eeuw na Christus werd samengesteld. Dit is meer dan tweehonderd jaar na het leven van Jezus (de vier Christelijke Evangelies - MatteĆ¼s, Marcus, Lucas en Johannes - werden binnen 90 jaar na de geboorte van Christus geschreven en verspreid). De passage die Brown als zijn premisse gebruikt heeft vele ontbrekende elementen.

Het sleutelgedeelte van de tekst is op 63:33-36 onderbroken. Er staat (punten representeren de onderbroken tekst in het manuscript en deze kunnen ontbrekende woorden of zinnen aanduiden):

    "En de metgezel van de...Maria Magdalena...haar meer dan...de discipelen...kust haar...op haar...".
Brown voegt zijn eigen woorden aan dit manuscript toe om zijn gelijk te halen. Brown gebruikt dit manuscript en zijn verbeeldingskracht om te concluderen dat Jezus met Maria Magdalena getrouwd was en seks met haar had. Geen enkele serieuze schriftgeleerde of geschiedkundige, met een begrip van de complexiteit van de Bijbel en niet-Bijbelse exegese, zou dit een bekwame academische interpretatie durven noemen.

Was Jezus getrouwd? Vroege literatuur
Wanneer we de vroege literatuur bestuderen - Bijbels en niet-Bijbels - dan vinden we geen bewijs dat Jezus getrouwd was. Er zijn duizenden teksten uit de oudheid die over Jezus gaan, en geen enkele hiervan zegt dat Jezus getrouwd was. Ze hebben het over de moeder, vader, en broers en zussen van Jezus, maar niet over een echtgenote.

  • Er wordt nooit gesproken over Jezus' echtgenote tijdens Zijn bediening.

  • Er wordt geen gewag gemaakt van een echtgenote toen Jezus werd berecht en gekruisigd.

  • Er wordt na de kruisiging en opstanding van Jezus niets gezegd over een echtgenote.

  • De familieleden van Jezus - moeder, broers, zussen - worden vermeld, maar geen echtgenote.

  • Er bestaan geen enkele aanwijzingen dat Jezus een weduwnaar was.
"Toen Paulus zijn recht verdedigde om een vrouw te hebben (1 Korintiƫrs 9:5), merkte hij op dat zowel Petrus als Barnabas een vrouw hadden. Als Jezus getrouwd was geweest, dan zou Paulus een dergelijk belangrijk detail zeer zeker genoemd hebben; hij zou hiermee ongetwijfeld het debat voor zich hebben gewonnen", zegt Darrell Bock, professor aan het Dallas Theological Seminary.1

De waarheid over de Da Vinci code - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen