Waarom zijn mensen dakloos?

VRAAG: Waarom zijn mensen dakloos?

ANTWOORD:

Waarom zijn mensen dakloos? Er zijn talloze redenen.

  • Sommige mensen hebben hun baan verloren en dachten dat ze geld konden besparen door buiten te “kamperen”.
  • Sommigen werden arbeidsongeschikt of invalide en konden geen werk meer vinden.
  • Anderen zijn verslaafd en kunnen niet lang genoeg nuchter blijven om de cyclus te doorbreken en werk te zoeken.
  • Er zijn hartverscheurende gevallen van vrouwen die door hun man werden misbruikt en verlaten.
  • Mensen met epilepsie die geen ziektekostenverzekering hebben, hadden geen geld voor de medicijnen die hun aanvallen konden tegengaan. Zij grepen toen naar de alcohol om hun aandoening in toom te houden.
  • En er zijn mensen die in plaats van werken gewoon liever vrij zijn, van aalmoezen leven en hun biervoorraad op peil houden.
Wanneer je dakloze mensen leert kennen, kun je merken dat zij zich niet geliefd voelen. Sommigen hebben het gevoel dat ze waardeloos voor de samenleving zijn en dat zelfs God hen heeft verlaten. Dakloze mensen zijn in dit opzicht niet anders dan mensen in de gevangenis, of mensen die vastzitten in een laagbetaalde baan en gaan drinken omdat ze zich hopeloos voelen.

Waarom zijn mensen dakloos? - In contact treden met de daklozen
Het mag misschien vreemd klinken, maar het kan gemakkelijker zijn om contact te krijgen met dakloze mensen dan met je eigen buren. Ze zijn vaak verfrissend eerlijk, zelfs als ze extreem achterdochtig zijn. Maar als jij bereid bent om een relatie met hen te ontwikkelen, hen meer brengt dan alleen maar geld en een maaltijd, hen de liefde van Christus laat zien, dan zul je zien hoe zij opbloeien en langzaam de mens worden die God in gedachten had. Niemand zal daardoor méér geschokt zijn dan de dakloze zelf.

Wanneer we de vraag stellen “Waarom zijn mensen dakloos?”, dan impliceert de vraag eigenlijk al dat er iets mis zou zijn met de daklozen. Dat hoeft echter niet waar te zijn. God heeft elk mens geschapen en begiftigd met bijzondere gaven en zegeningen. Wanneer wij een ander mens veroordelen omdat we denken dat er iets mis is met hem of haar, dan kijken we niet door Gods ogen, maar door onze eigen ogen.

Wanneer wij de daklozen, gevangenen of verminkten leren ien als leden van het lichaam van Christus, zetten we een enorme stap naar het soort liefde dat God voor ons bedoeld heeft.

De daklozen helpen - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen