Wat is het Opus Dei?

VRAAG: Wat is het Opus Dei?

ANTWOORD:

De "Opus Dei" website definieert de organisatie als "een persoonlijke prelatuur van de Katholieke Kerk die leken helpt bij hun streven naar heiligheid in en door middel van hun dagelijkse activiteiten, vooral hun werk." De organisatie werd in 1926 door broeder Josemaría Escrivá opgericht.

De "Da Vinci Code" heeft Opus Dei omgedoopt tot een geheim genootschap dat (volgens het boek) feiten over Jezus Christus verborgen houdt.

De prelatuur van Opus Dei heeft de beweringen uit de "Da Vinci Code" ontkend en noemt het boek "een fictief werk". Zij zeggen dat het boek geen betrouwbare informatiebron is. "Het zou onverantwoordelijk zijn om gebaseerd op het lezen van de "Da Vinci Code" enige mening over Opus Dei te vormen".

Dit zijn de stellingen van Opus Dei om de beweringen te ontzenuwen:

  • De "Da Vinci Code" beweert dat de leden van Opus Dei monniken zijn; er zitten helemaal geen monniken in Opus Dei.
  • De "Da Vinci Code" beschrijft Opus Dei alsof deze crimineel gedrag zou aanmoedigen; Opus Dei veroordeelt criminele activiteiten.
  • De "Da Vinci Code" noemt Opus Dei een "cultus" en een "sekte". In werkelijkheid is Opus Dei een volledig geïntegreerde entiteit van de Katholieke Kerk.
  • De "Da Vinci Code" beweert dat vrouwen niet door de voordeur van het hoofdgebouw mogen binnengaan. In plaats daarvan zouden zij een zijingang moeten gebruiken. In werkelijkheid staat het zowel mannen als vrouwen vrij om de vooringang van het hoofdgebouw te gebruiken.
Opmerking: dit artikel is bedoeld om de beweringen uit de "Da Vinci Code" over Opus Dei te weerleggen. Dit artikel is niet bedoeld als een aanbeveling van Opus Dei.

De waarheid over de Da Vinci code - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen