Wat is de Nag Hammadi bibliotheek?

VRAAG: Wat is de Nag Hammadi bibliotheek?

ANTWOORD:

Nag Hammadi is een stad in het noordelijke deel van Egypte die door De Da Vinci Code algemene bekendheid heeft verkregen. Dit is de plaats waar in 1945 een verzameling geschriften uit de oudheid werd ontdekt. Deze verzameling van het Christelijk Gnosticisme wordt vaak de "Nag Hammadi bibliotheek" genoemd.

Samenzweringstheorie├źn zeggen dat vroege Christenen probeerden om deze geschriften te vernietigen, omdat deze geheime informatie over Jezus en de kerk zouden bevatten. Deze manuscripten zijn onder andere het "Evangelie van Filippus", het volledige "Evangelie van Thomas", het "Evangelie van de Waarheid", de "Openbaring van Adam", de "Handelingen van Petrus en de Twaalf Apostelen", en het "Geheime Boek van Johannes".

Zouden de manuscripten van Nag Hammadi aan de Bijbel moeten worden toegevoegd?
De Nag Hammadi rollen zijn vervalsingen. Zij werden niet geschreven door de mensen die als schrijvers vermeld worden. De "Handelingen van Petrus" werden bijvoorbeeld niet door de Apostel Petrus geschreven. Evenmin schreef Thomas het "Evangelie van Thomas". Deze namen werden gebruikt om in de ogen van de vroege kerk geloofwaardig over te komen. De vroege kerkvaders accepteerden de beweringen van deze manuscripten niet. Zij beschouwden deze als vervalsingen, vanwege de tegenstrijdigheden tussen de "Nag Hammadi bibliotheek" en de door God ingegeven boeken van de Bijbel.

De waarheid over de Da Vinci code - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen