John Stott en het annihilationisme

VRAAG: Wie was John Stott en hoe heeft hij het idee van het annihilationisme (de vernietigingsleer) beïnvloed?

ANTWOORD:

John Stott was een wereldberoemde Britse evangelische theoloog en een vruchtbaar schrijver. Hij was een van de meest gerespecteerde godsdienstige leiders uit de 20e eeuw. Hij werd ooit door TIME magazine uitgeroepen tot een van de “100 meest invloedrijke mensen ter wereld”. Hij werd ook wel de meest invloedrijke geestelijke in de Anglicaanse Kerk uit de twintigste eeuw genoemd. Stott was de schrijver van heel bekende werken als Waarom ik een Christen ben, Bijbel be(grijpen) en Basic Christianity (Engels).

John Stott geloofde in het idee van annihilationisme, dat wil zeggen dat de zielen van verloren mensen uiteindelijk verloren zullen gaan in plaats van eeuwig te branden in de vuurpoel, oftewel een letterlijke hel. Stotts geloof in deze vernietigingsleer stond haaks op de leer van de Anglicaanse Kerk en andere belangrijke Christelijke denominaties.

De theorie van het annihilationisme bestaat op zijn minst al sinds de Middeleeuwen, maar Stott bracht hem tegen het einde van de 20e eeuw weer op de voorgrond. Het feit dat een dergelijke bekende en gerespecteerde figuur als John Stott vragen opwierp over dit onderwerp was al voldoende om veel aandacht te trekken. Dit werd gevolgd door stevige discussies en controversen over het onderwerp. Stott was mogelijk zelf niet helemaal overtuigd van het idee, maar zag het wel als een alternatief voor het algemeen aanvaarde idee van een letterlijke, eeuwige hel voor de niet-geredden. Hij had moeite met het idee van een eeuwige bestraffing van de verloren mensen. Hij zei: “In emotioneel opzicht vind ik het idee [van een eeuwige, bewuste foltering] ondraaglijk en ik begrijp niet hoe mensen ermee kunnen leven zonder hun gevoelens te verschroeien of onder het gewicht te bezwijken.” Stott drong erop aan dat “de uiteindelijke vernietiging van de goddelozen op zijn minst aanvaard zou moeten worden als een geldig, Bijbels alternatief voor een eeuwige, bewuste kwelling.”

John Stott en het annihilationisme - Het probleem
Het probleem van John Stotts argument is dat wij de dingen die wij eerlijk of oneerlijk vinden, bekijken met onze imperfecte - en zondige - menselijke ogen en ze beredeneren met onze imperfecte - en zondige - gedachten. Het is voor ons onmogelijk om dit onderwerp met onze beperkte capaciteiten te zien zoals een heilige en rechtschapen God het ziet. Daarom geloven mensen zo vaak dat ze naar de hemel kunnen gaan omdat ze denken dat ze “goed genoeg” zijn geweest, of “net zo goed als andere mensen”. De waarheid is dat een perfecte God geen imperfecties in Zijn hemel zal toestaan. Sterker nog, Hij kan geen imperfecties in Zijn hemel toestaan. Daarom moeten wij allen gerechtvaardigd worden door het bloed van Jezus Christus voordat wij, als gelovigen, in de aanwezigheid van de almachtige God mogen komen.

Paulus schreef in 2 Tessalonicenzen 1:8-9: “Dan zal Hij de mensen straffen die God niet kennen. Hij zal hen straffen omdat ze niet gehoorzaam wilden zijn aan het goede nieuws van onze Heer Jezus. Hun straf is, dat ze voor eeuwig ver van de Heer zullen zijn, ver van zijn heerlijke hemelse macht en majesteit.” En Jezus zei zelf: “Deze mensen zullen voor eeuwig gestraft worden. Maar de mensen die hebben geleefd zoals God het wil, zullen het eeuwige leven krijgen” (Matteüs 25:46).

Annihilationisme - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen