Waren Jezus en Maria Magdalena getrouwd?

VRAAG: Waren Jezus en Maria Magdalena getrouwd?

ANTWOORD:

Volgens De Da Vinci Code waren Jezus en Maria Magdalena (Maria uit Magdala) getrouwd, maar werd dit feit door de vroege Kerk onderdrukt. Er bestaan geen oude beweringen dat Jezus getrouwd was, zelfs niet in niet-gecanoniseerde1 schrijfsels. Lucas 8:1-3 stelt dat drie vrouwen -- Maria, Johanna, en Susanna -- met Jezus meereisden, maar er bestaat geen reden om hieruit af te leiden dat er een romantische relatie tussen Jezus en Maria bestond.

Het "sterkste" bewijsstuk voor een huwelijk is een gefragmenteerde tekst uit het zogenaamde Evangelie van Filippus, dat waarschijnlijk meer dan 200 jaar na de tijd van Jezus werd samengesteld. Dit manuscript beweert dat Jezus gewoon was om Maria te kussen. Het is onbekend of hiermee platonische kussen op de wang of het voorhoofd bedoeld werden of romantische kussen op de mond omdat de tekst op dit punt onleesbaar is.

Het moet opgemerkt worden dat deze zeer verdachte tekst niet beweert dat Jezus en Maria getrouwd waren.

Met dank aan Deciphering the Da Vinci Code (Het Ontcijferen van de Da Vinci Code) door Craig A. Smith.

Voetnoten

1 "Niet-gecanoniseerde schriftteksten" zijn oude religieuze werken die niet in de Bijbel werden opgenomen omdat Christenen niet geloofden dat deze door God geïnspireerd waren. In veel gevallen werden zij onterecht aan belangrijke religieuze figuren toegeschreven in een poging om hun geloofwaardigheid te vergroten.

Da Vinci Code Waarheid - Leer Meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen