Is God rechtvaardig?

VRAAG: Is God rechtvaardig? Wat zeggen theologen hierover?

ANTWOORD:

“De rechtvaardigheid van God betekent dat Hij zijn wetten eerlijk handhaaft, niemand voortrekt en niet partijdig is. Alleen iemands daden worden in ogenschouw genomen bij het toekennen van een bepaald gevolg of een beloning - niet zijn of haar maatschappelijke positie… God handelt Zelf niet alleen overeenkomstig Zijn wet, maar Hij beheert ook Zijn koninkrijk in overeenstemming met die wet. Dat wil zeggen dat Hij verlangt dat anderen zich aan de wet houden… Zijn gerechtigheid is Zijn officiële rechtvaardigheid, Zijn eis dat andere morele wezens zich ook aan de normen en waarden houden. God is, om het nog weer anders te zeggen, als een rechter die zich als privépersoon aan de wetten van de samenleving houdt en die in zijn officiële functie deze wetten toepast, beheert en op anderen toepast.”1 - Erickson

“De gerechtigheid van God betekent dat God volkomen zuiver en rechtvaardig is in heel Zijn omgang met de mensheid; bovendien werkt deze rechtvaardigheid overeenkomstig Zijn wet. De rechtvaardigheid van God is daarom gekoppeld aan de zonden van de mens. Omdat de wet van God Zijn normen en waarden laat zien, is God dus rechtvaardig en waarachtig wanneer Hij de mens oordeelt voor het breken van Zijn geopenbaarde wet.”2 - Enns

“Maar het karakter van God is de garantie dat al het verkeerde op een dag goedgemaakt zal worden; als ‘de dag van Gods toorn komt, als zijn rechtvaardig oordeel geopenbaard zal worden’ (Romeinen 2:5), zal de vergelding exact juist zijn en zullen wereldse problemen van onrechtvaardigheid ons niet meer kunnen achtervolgen. God is de Rechter en dus zal er recht geschieden… Als Rechter is Hij de wet, maar als Redder is Hij het evangelie. Als je nu van Hem wegloopt, dan zul je Hem dan als Rechter tegenkomen - en dan zal er geen hoop meer zijn. Zoek Hem nu, en je zult Hem vinden (want ‘’hij die zoekt zal vinden’’), en dan zul je ontdekken dat je mag uitzien naar die toekomst vol vreugde, wetend dat ‘’…als je bij Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld’’ (Romeinen 8:1).”3 - Packer

“Rechtvaardigheid is een term die wordt gebruikt voor wat juist is of “is zoals het moet zijn”. Rechtvaardigheid is een van Gods eigenschappen. Zij komt voort uit Zijn heiligheid. Rechtvaardigheid en gerechtigheid worden vaak synoniem gebruikt in de Bijbel. Omdat gerechtigheid de kwaliteit of het karakter is van rechtvaardig of waarachtig zijn, is het een van Gods eigenschappen en behelst zij zowel Zijn rechtvaardigheid als Zijn heiligheid.”4 - GotQuestions.org

Voetnoten:
1 Erickson, Millard. Systematic Theology, (Grand Rapids: Baker Books), 314-315.
2 Enns, Paul. The Moody Handbook of Theology, (Chicago: Moody Press), 196.
3 Packer, J.I. Knowing God, (Downers Grove, IL: InterVarsity Press), 143, 147.
4 http://www.gotquestions.org/God-of-justice.html

God is rechtvaardig - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen