Is God goed?

VRAAG: Is God goed? - Het probleem van het lijden uitgelicht

ANTWOORD:

Het probleem van het lijden in onze wereld betekent NIET dat er geen God is; nee, het betekent juist dat Hij een plan heeft. Het onderstaande stipt dit onderwerp slechts aan, maar geeft desondanks een goede inleiding en zal je hopelijk aanzetten tot een diepere overpeinzing van het onderwerp.

Wanneer ik nadenk over diepe onderwerpen als het kwaad en lijden, dan is het voor mij nuttig om twee aspecten van Gods natuur in gedachten te houden. Op de eerste plaats is Hij perfect rechtvaardig. Dat wil zeggen dat al het kwaad uiteindelijk perfect en gepast bestraft zal worden. Op de tweede plaats is Hij perfect liefdevol. Dat wil zeggen dat God op een opofferende wijze handelt om de mensen te vergeven die slechte dingen doen (wij allemaal) en ons een manier aanbiedt om de straf te ontlopen. Wat mij werkelijk versteld doet staan, is de manier waarop deze twee zijden van God, Zijn rechtvaardigheid en Zijn liefde, op het kruis in Jezus Christus zijn samengekomen. Je weet dat iemand werkelijk van je houdt als hij bereid is om voor je te sterven. Maar toen God ons vergaf, deed hij méér dan onze boosaardige gedachten, keuzes en handelingen slechts negeren. Dat zou geen rechtvaardigheid zijn, toch? Al onze wandaden, groot en klein, werden op een perfecte manier bestraft, maar de straf werd door Jezus Christus gedragen. De straf die Jezus op Zich nam bewijst Gods liefde en Gods rechtvaardigheid.

Een ander gaaf idee is het volgende: God is een gentleman. Dat wil zeggen dat Hij Zijn liefde niet aan Zijn geliefden (wij allemaal) opdringt. Hij wil ons voor Zich winnen; niet dwingen. Hij geeft jou de gelegenheid om Hem de rug toe te keren als jij liever de kapitein op je eigen schip wilt zijn. Misschien wil jij wel geen hoger gezag erkennen aan wie je verantwoording zou moeten afleggen. Misschien wil jij wel niet toegeven dat je zelf niet alles in je leven op een rijtje hebt. Hij staat toe dat jij die keuze voor jezelf maakt. Aan de andere kant is het mogelijk dat jij nu beseft dat je altijd al op zoek bent geweest naar Gods oneindige liefde. Vergelijk het met het volgende: een gentleman zal een vrouw niet dwingen om met hem te trouwen. Nee: hij maakt zichzelf kwetsbaar. Hij geeft uiting aan zijn liefde voor haar met zijn woorden en zijn daden. Dan vraagt hij haar om een beslissing te nemen: “Wil jij met mij trouwen?” Op dit punt ligt de beslissing in haar handen. Zij kan zijn aanbod aannemen of weigeren. Op eenzelfde manier kan ieder van ons Gods aanbod van een levenschenkende verbinding met Jezus Christus aannemen of weigeren.

Het probleem van het lijden - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen