Is God eeuwig?

VRAAG: Is God eeuwig en hoe worden wij daardoor beïnvloed?

ANTWOORD:

Wat een geruststelling is de wetenschap dat de eeuwige God ons hoogacht. “[God] rijdt langs de hemel om je te helpen. Hij rijdt als een koning over de wolken. Bij de eeuwige God ben je altijd veilig. Zijn eeuwige armen dragen je…” (Deuteronomium 33:26-27). En als dat nog niet genoeg is, Hij belooft ons ook het eeuwige leven door Jezus Christus (Johannes 3:36; Judas 1:21). God zal Zijn hand niet van ons wegnemen tot Hij Zijn grote ontwerp voor ons heeft voltooid... onze verzoening met Hem voor de eeuwigheid.

De eeuwige God, de oneindige God, is “door de eeuwen heen een schuilplaats voor ons geweest” (Psalm 90:1). Zo vurig is Gods verlangen dat wij de eeuwigheid met Hem delen, dat Hij al een eeuwige woonplaats voor ons heeft voorbereid (Johannes 14:2-3). Stel je eens voor hoe het zou voelen om in de eeuwigheid te leven. De tijd zou nooit ophouden of veranderen. De dingen waar wij ons op deze aarde zorgen over maken, zouden dan heel onbeduidend lijken: veroudering, financiën, ziekte, onrecht, zelfs de dood. “Hij heeft het zó gemaakt, dat alles op zijn tijd goed is. Ook heeft Hij de mensen een besef van de eeuwigheid gegeven. Maar toch kunnen ze niets begrijpen van wat God vanaf het begin tot aan het einde heeft gedaan” (Prediker 3:11).

Is God eeuwig? Zijn eeuwige doel!
Hoewel we de volledige pracht van de eeuwige God en Zijn voorzienigheid nu nog niet kunnen zien, staat de mensen die voor Jezus Christus kiezen een glorieus tafereel te wachten. Voorlopig moeten we geduldig wachten op de volledige openbaring en de vervulling van Gods eeuwige doel.

“De openbaring van alle gebeurtenissen in Gods grote ontwerp wordt door de meeste historici over het hoofd gezien. De hele voorbije geschiedenis is niets meer dan de ontvouwing van Gods eeuwige plan. De volledige loop van de menselijke gebeurtenissen bestaat uiteindelijk om dit ene grote doel te dienen. Geschiedfilosofie kan alleen maar in het laboratorium van de hemel worden geleerd; met het oog op de Hand die de wereld beweegt, en met de geest in harmonie met de grote Geest die het heelal leven inblaast.”1

Voetnoot:
1 Pastor Hollis Read, A.M., “Hand of God, Hand of God in History – I, John E. Potter and Company, 1870 (Eerste uitgave 1847).

De eeuwige God - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen