Ik heb liever Jezus

Ik heb liever Jezus... - De geschiedenis
"I'd Rather Have Jesus" (oftewel: "Ik heb liever Jezus...") is een lied dat door Rhea F. Miller werd geschreven. De melodie is geschreven door George Beverly Shea. Dit gedicht, dat in 1922 werd geschreven, werd door Bev Shea op een piano in haar huis achtergelaten. Zij hoopte dat haar zoon het zou vinden en de koers van zijn leven zou veranderen.

De woorden "Ik heb liever Jezus..." ontroerden George enorm en spraken hem rechtstreeks toe over zijn eigen doelen en ambities in het leven. Hij ging achter de piano zitten en begon de woorden met een melodie te zingen die bij de woorden leken te passen. Sheas moeder hoorde hem en vroeg hem of hij het de volgende dag in de kerk zou willen zingen.

Georges leven veranderde inderdaad. De Amerikaanse omroep NBC bood hem een carrière aan, maar een aantal jaren later koos hij ervoor om zich bij evangelist Billy Graham aan te sluiten, waardoor hij zijn hymne over de wereld ten gehore kon brengen.

Ik heb liever Jezus... - De tekst

Ik heb liever Jezus dan zilver of goud;
Ik heb liever dat Jezus van mij houdt;
Ik heb liever Jezus dan huizen of land,
Ik word liever geleid door Zijn doorboorde hand.

Dan de koning zijn van een groot domein
of in de klauwen van de zonde gevangen zijn
Ik heb liever Jezus dan alles
wat de wereld mij kan bieden.


Ik heb liever Jezus dan het applaus van mensen;
liever dan wat ik ook maar zou kunnen wensen;
ik heb liever Jezus dan wereldwijde faam;
ik blijf liever trouw aan Zijn heilige naam.

Hij is mooier dan lelies van de allermooiste soort;
Zoeter dan de zoetste honing waar je ooit van hebt gehoord;
Hij is alles wat mijn hongerige geest nodig heeft,
ik heb liever Jezus en dat Hij in mij leeft.

Ik heb liever Jezus... - De Bijbelse onderbouwing
Deze hymne gaat over toewijding en trouw. Het kan ons veel kosten wanneer we Jezus volgen. Matteüs 16:24-26 zegt: “Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?'" Ik heb liever Jezus dan zilver of goud. . .

Filippenzen 1:21 herinnert ons aan het volgende: “Want voor mij is leven Christus en sterven winst." Ik heb liever Jezus en dat Hij in mij leeft. . .

Filippenzen 3:8 zegt: “Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen.” Ik heb liever Jezus dan wereldwijde faam; ik blijf liever trouw aan Zijn heilige naam. . .

Prijs God voor de woorden van Rhea Miller en de liefde van Bev Shea. Dankzij deze twee mensen begon George Jezus te volgen en zijn wij gezegend met de vruchten van zijn geloof.

Leer meer over Jezus!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen