Hoe ziet de hemel er uit?

VRAAG: Hoe ziet de hemel er uit?

ANTWOORD:

Hoe ziet de hemel er uit? Johannes ontving op het eiland Patmos een visioen. Op deze volledig geïsoleerde locatie luisterde hij goed en hoorde hij Gods stem. Via deze openbaring van de Heer gaf hij ons in het heden een spectaculaire en levendige blik op Gods koninkrijk: de nieuwe hemel.

“Ze zullen nooit meer honger of dorst hebben. Ze zullen nooit meer last hebben van de hitte van de zon. Want het Lam op de troon zal hen als schapen leiden. Hij zal hen meenemen naar de waterbronnen van het leven. En God zal alle tranen van hun ogen afvegen” (Openbaring 7:16-17).

Wij zullen in verheerlijkte lichamen leven (1 Korintiërs 15:35-58).

Gelovigen zullen beloond worden. “En let op: Ik kom gauw! En dan geef Ik alle mensen wat ze hebben verdiend met wat ze hebben gedaan, goed of kwaad. IK BEN de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde” (Openbaring 22:12-13). Welke kronen of juwelen we ook mogen krijgen, we zullen ze op de grond gooien voor de voeten van Christus die voor ons is gestorven.

Gods plan is dat al Zijn kinderen naar de hemel gaan en van het eeuwige leven zullen genieten. Zijn gratis geschenk van de verlossing wordt aan alle mensen aangeboden, zodat allen Jezus Christus als Heer en Redder kunnen aannemen.

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde bestonden niet meer. En de zee was er niet meer. En ik (Johannes) zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze zag er uit als een bruid die zich voor haar bruidegom heeft mooi gemaakt. Vanuit de hemel hoorde ik een stem luid zeggen: ‘Dit is de plaats waar God voortaan bij de mensen zal wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God Zelf zal bij hen zijn. Hij zal hun God zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afvegen. En de dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. Want de eerste dingen zijn voorbij’” (Openbaring 21:1-4).

Is de hemel echt? - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen