Hoe veranderde Constantijn de Bijbel?

VRAAG: Hoe veranderde Constantijn de Bijbel?

ANTWOORD:

De vraag "hoe veranderde Constantijn de Bijbel?" is erg populair sinds de "Da Vinci Code" werd uitgebracht. Het boek zegt: "De fundamentele ironie van het Christendom! De Bijbel, zoals we deze vandaag de dag kennen, werd door de heidense Romeinse Keizer Constantijn de Grote samengesteld".1

Is dit waar? Veranderde Constantijn de Bijbel? Nee, Constantijn was niet de oorsprong van de Bijbel en hij stelde de Bijbel ook niet samen. In 306 na Christus werd Constantijn (274-337 na Christus) heerser van het Romeinse Rijk. Hij werd vermaard omdat hij de alleenheerser over het Romeinse Rijk werd (nadat hij Licinius had bedrogen en verslagen), die zich tot het Christendom zou hebben bekeerd (zijn bekering is twijfelachtig).

In 325 riep Constantijn het Concilie van Nicea bijeen. Dit was de eerste algemene conferentie van de Christelijke kerk. Constantijn had bijna niets te maken met de vorming van het eerste canon van de Bijbel. Dit canon werd in Nicea zelfs niet eens besproken. De bijeenkomst die beslissingen nam over de canon vond in 397 na Christus in Carthago plaats. Dit was 60 jaar na de dood van Constantijn.

Het is belangrijk om op te merken dat 21 boeken van de Bijbel al lang vóór de tijd van Constantijn door Christenen werden erkend. In 330 na Christus financierde Constantijn weliswaar de vermenigvuldiging van 50 Bijbelse werken, maar dit was geen nieuwe Bijbel en er werd in dit proces geen enkele van de reeds aanvaarde boeken uitgesloten.

Conclusie: hoe veranderde Constantijn de Bijbel? Er bestaat geen historisch bewijs dat hij dat heeft gedaan!

De waarheid over de Da Vinci code - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen