Waarom heeft God zo'n groot universum geschapen?

Vraag: Waarom heeft God zo'n groot universum geschapen, als alle dingen die belangrijk zijn zich hier op aarde bevinden?

Hier volgt een gedeeltelijke lijst van de nauwkeurig afgestelde elementen van het universum die bijdragen aan de mogelijkheid van leven op aarde.
De dichtheid en de uitzettingssnelheid van het universum, de gemiddelde grootte en de verdeling van de sterren en de sterrenstelsels in het universum, de constanten van de zwakke en sterke nucleaire krachten, de constanten en de verhoudingen die gerelateerd zijn aan de zwaartekracht en het elektromagnetisme, de getallen en verhoudingen verbonden aan protonen- en elektronenmassa's, de dichtheid en vervalsnelheden van protonen en neutronen, de energie-dichtheid van de ruimte en entropische snelheden, de uniformiteit van straling, het bestaan, de verhoudingen en de vervalsnelheden van talrijke chemische elementen, de verhouding van exotische materie ten opzichte van normale materie, het bestaan en de invloed van quasars, zwarte gaten, donkere materie, enzovoorts.

Hier volgt een gedeeltelijke lijst van de nauwkeurig afgestelde elementen van ons zonnestelsel die bijdragen aan de mogelijkheid van leven op aarde.
Elektromagnetische en gravitationele krachten die de vorming en stabiliteit van het juiste soort ster toestaan, de perfecte kleur van de zon, die het perfecte niveau van fotosynthese mogelijk maakt; de massa van de zon en de afstand tot de aarde, die meerdere factoren beïnvloeden zoals stralingsniveaus, de getijden, rotatietijden, de waterkringloop, enzovoorts; en hier op aarde de zwaartekracht, het magnetisch veld, de axiale helling, rotatie, dikte van de aardkorst, de verhouding tussen zuurstof en stikstof, kooldioxide, waterdamp, ozon-niveaus, enzovoorts.

Nou, waarom schiep God dan zo'n immens, precies afgesteld universum? Astronoom en voormalig atheïst Sir Fred Hoyle zegt het volgende: "Een interpretatie van de feiten door een gezond verstand vertelt ons dat een superintelligentie aan de natuurkunde heeft zitten sleutelen, net als aan de chemie en de biologie, en dat de natuur geen blinde krachten kent". Evolutionist en atheïst Prof. Richard Dawkins gaat hier ook op in: "We hebben gezien dat levende dingen te onwaarschijnlijk en te mooi 'ontworpen' zijn om door toeval tot ontstaan te zijn gekomen". Dr. Michael Denton, senior onderzoeker op het gebied van de menselijke moleculaire genetica aan de Universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland concludeert het volgende: "Al het bewijs dat in de biologische wetenschappen beschikbaar is ondersteunt de kern van de stelling . . . dat de kosmos een bijzonder ontworpen geheel is met het leven en de mensheid als het fundamentele doel en betekenis".

Eenvoudig gezegd: het wonder van Gods nauwkeurig afgestemde universum verkondigt de majesteit van Zijn werk en maakt het bestaan van leven op aarde mogelijk.

Lees nu meer!
God geopenbaard!

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen