Waarom kon God niet gewoon verschijnen?

Vraag: Oké, waarom moest God dan in menselijke vorm naar de aarde komen om Zijn woord aan ons te openbaren? Waarom kon Hij dan niet gewoon aan ons verschijnen?

Stel je eens het volgende voor... de Schepper van het universum stelt Zichzelf de volgende vraag: "Hoe kan Ik het beste met Mijn schepping communiceren? Zou ik gewoon in mijn stralende heerlijkheid moeten opdagen en eisen dat iedereen zich voor Mij zal neerbuigen? Als Ik dat zou doen... hoe kunnen zij zich dan ooit met Mij identificeren? Ik verscheen 's nachts in een lichtende vuurzuil en overdag in een wolkkolom aan de mensen om zo een verloren volk naar een land te leiden dat Ik hun voorvaders had beloofd... en toch vervielen zij in ongeloof. Ze volgden Mij alleen maar omdat ze voor hun levens vreesden... niet omdat ze van Mij hielden. Nee, dat is niet de juiste manier. Ik zal als een mens aan hen verschijnen, die in veel opzichten net als hen zelf is. Hij zal op alle manieren verleid worden waarop zij ook verleid worden, maar Hij zal toch zondeloos zijn. 'Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde' (Hebreeën 4:15). Hij zal hen Mijn wegen leren omdat Ik in Hem zal zijn en Hij in Mij zal zijn. Hij zal hen laten zien dat het mogelijk is om een persoonlijke relatie met Mij te hebben door middel van het leven dat ik hen vrijelijk aanbied. Ik heb Mijzelf in Jezus Christus gezonden om Mijn schepselen van hun destructieve pad te redden." Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16).

Stel je eens een mierenkolonie voor. De werkers zijn op pad om voedsel voor hun koningin te verzamelen. Stel je eens voor dat jij, mens en mierenvriend, op de mieren neerkijkt en graag zou willen dat de hele kolonie zou verhuizen naar de mierenboerderij, die jij hebt ontworpen en gebouwd. Je ziet hoe de colonne rechtstreeks op het mierenvergif afstevent, dat zij naar hun nest en dus naar de koningin zullen meenemen, waar het dood en verderf zal zaaien. Maar jij weet een betere manier... een manier waarop ze van deze dood en vernietiging gered kunnen worden. Maar hoe ga je deze boodschap overbrengen? Jij bent zo veel groter. Je spreekt een andere taal. Er is geen manier waarop je rechtstreeks naar hen toe kunt stappen en hen naar je mierenboerderij kunt leiden. Maar, je hebt een idee... "Wat als ik een mier zou kunnen worden? Dan zou ik mij onder de mieren kunnen begeven, met hen kunnen communiceren en hen voor de naderende rampspoed kunnen waarschuwen. Ik zou hen kunnen vertellen dat ik een betere manier weet, die hen naar het leven zal leiden in plaats van naar de dood... en het enige dat ze hoeven te doen is om in mijn plan te geloven, mij te volgen en hun eerder genomen pad te verlaten!"

En dit is eigenlijk wat God deed toen Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, stuurde om in onze levens binnen te treden, op de deur van onze harten te kloppen, ons van het destructieve pad weg te leiden en ons op het pad van het leven te zetten.

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen