Zijn er vele wegen die naar God leiden?

Vraag: Wacht eens even. Waarom kan God niet anders zijn voor verschillende mensen in verschillende culturen? Waarom zou de God van het Christendom de enige weg naar de hemel zijn als er zo veel andere oprechte religies bestaan?

Vandaag de dag beweren veel mensen dat het niet uitmaakt wat je gelooft, als je maar oprecht bent over wat je gelooft. Maar Osama bin Laden was oprecht over wat hij geloofde en wat hij deed. Als iemand oprecht in iets gelooft, dan betekent dat nog niet dat hij gelijk heeft. Sommige mensen beweren dat alle religies in essentie hetzelfde zijn en dat alle volgelingen van al deze religies uiteindelijk allemaal in de hemel zullen belanden. Maar Jezus zei: "Niemand kan bij de Vader komen dan door mij". Jezus stelt dat hij de Ene en de Enige Waarheid is, niet zomaar een mogelijke waarheid of iemand die de waarheid zou onderwijzen. Hij is de waarheid. Mensen die Christus hebben, hebben de waarheid. De waarheid kan in niets of niemand anders worden gevonden. Jezus zei dat Hij het leven is. Hij is de bron van het leven, zowel geestelijk als eeuwig. Mensen die Hem aanvaarden hebben het eeuwige leven, omdat Hij Zelf beweerde dat Hij het leven is. Geen enkele godsdienst kan ons redden; alleen Jezus Christus kan dat doen. Het Christendom is feitelijk het enige geloof dat geen "daden" vereist om verlossing te ontvangen. Het vereist geen magische woorden, geen rituelen en geen eindeloos herhaalde oefeningen, maar alleen maar geloof, vertrouwen en een toewijding aan Jezus Christus. Jezus wil geen oprechte godsdienst - Hij wil een oprechte relatie!

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen