Welke godsdienst is de juiste?

Vraag: Rustig aan. Ik heb altijd begrepen dat er meer is dan wat je me hier nu vertelt. Is het niet zo dat er maar één juiste manier is om als Christen te geloven? Welk kerkgenootschap is dan de juiste?

Het Christendom is geen religie. Het Christendom is geen kerkgenootschap. Het Christendom is een relatie met God door de kracht en de genade van Zijn Zoon, Jezus Christus. Het is vertrouwen op Jezus en wat Hij aan het kruis voor jou heeft gedaan (1 Korintiërs 15:1-4), niet op wat jij voor jezelf kunt doen (Efeziërs 2:8-9). Het Christendom gaat niet over godsdienstige tradities, rijk versierde gebouwen, flamboyante voorgangers, regels, rituelen of gewaden. Het Christendom gaat over het werkelijk aanvaarden van Jezus Christus als jouw persoonlijke Heer en Redder. Punt.

Lees nu meer!
De geschiedenis van het Christendom
Het belang van het Christendom
De kern van het Christendom
Het Christendom is relationeel

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen