Bestaan er echt vervulde profetieën?

Vraag: Je had het over profetieën. Kun je bewijzen dat die zogenaamde "Messiaanse profetieën" uit het Oude Testament niet achteraf door de discipelen van Jezus in elkaar werden gestoken? Wat zou een groep religieuze fanaten ervan weerhouden om enkele "profetieën" te schrijven om zo hun religieuze goeroe meer geloofwaardigheid te schenken?

In 1947 werden de volledige Joodse geschriften, waaronder elk boek van het huidige Oude Testament (met uitzondering van het boek Esther), op wonderbaarlijke wijze volledig intact aangetroffen in een groep verlaten grotten nabij de Dode Zee in Israël. We hebben nu absoluut bewijs dat de Joodse profetieën over de komende Messias ouder zijn dan de tijd waarin Jezus leefde. We hebben nu kopieën van Jesaja 53, Psalm 22, Daniël 9, enzovoorts, waarvan de oorsprong met behulp van seculiere dateringsmethoden (waaronder koolstof-14, paleografie en analyses van de gebruikte schrijfmethoden) is vastgesteld op 335 tot 100 jaar vóór Christus. Waarom is dit zo belangrijk? Waarom zou dit zo levensveranderend moeten zijn? Omdat de Messiaanse Profetieën dus niet na de feiten werden verzonnen of gemanipuleerd!

Iedereen kan nu bijvoorbeeld Jesaja 53 (Yesha'Yahu 53) uit de Joodse Schriftteksten (de “Tanak”) lezen en absoluut versteld staan omdat de Messias al meer dan 700 jaar vóór Christus werd geopenbaard. Dit is bevestigd door een rol die door seculiere paleografen werd gedateerd rond 150-125 voor Christus, en door een seculier koolstof-14 laboratorium tussen 335-122 voor Christus. We kunnen er nu absoluut van verzekerd zijn dat het boek Jesaja ,dat de Joden en Christenen vandaag de dag lezen, precies hetzelfde is als het boek Jesaja dat vóór de geboorte van Jezus Christus bestond.

Naast de Dode Zee Rollen hebben we ook de zogenaamde “Septuagint” versie van de Hebreeuwse Bijbelteksten (het Oude Testament) ter beschikking. Deze tekst werd in ongeveer 250 voor Christus uit het Hebreeuws naar het Grieks werd vertaald, dus ongetwijfeld al lang voordat Jezus Christus zelf de aarde bewandelde. Dit wordt nu door alle seculiere bronnen als een historisch feit beschouwd, van de werken van Josephus tot de tegenwoordige encyclopedieën.

Lees nu meer!
De Dode Zee-rollen
De Septuagint
Josephus
Messiaanse profetie

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen