Wie schiep de ontwerper?

Vraag: Oké, als een Ontwerper alles schiep, wie schiep dan de Ontwerper? Wat bestond er vóór de schepping van het universum?

De Bijbel vertelt ons het volgende: "In het begin schiep God de hemel en de aarde". De wetenschap heeft nu bevestigd dat ruimte, tijd en materie een begin hadden. De wet van oorzaak en gevolg stelt dat alles wat een begin heeft een oorzaak heeft. Omdat iedereen het er nu over eens is dat het universum een begin had, zou iedereen het er ook over eens moeten zijn dat het universum een oorzaak had. Maar velen wijzen dat argument voor Goddelijke oorzakelijkheid af omdat ze beweren dat dezelfde logica dan op de Ontwerper van het universum van toepassing zou moeten zijn. Ze redeneren als volgt: "Als de wet van oorzaak en gevolg vereist dat God alles heeft geschapen, dan vragen wij ons af – gebaseerd op diezelfde wet: wie heeft God dan geschapen?"

Einsteins algemene relativiteitstheorie, die nu algemeen aanvaard is en door het waarneembare bewijs wordt ondersteund, stelde vast dat tijd, ruimte en materie allemaal een begin hadden en dat zij aan elkaar gerelateerd zijn. De tijdsdimensie zelf begon samen met de rest van het universum. Als God het hele universum heeft geschapen, dan schiep Hij ook de tijd en de wetten die op de tijd van toepassing zijn. Daarom wordt Hij niet gedefinieerd of begrensd door de dimensies en wetten die Hij zelf heeft geschapen. Als God de oorzaak is van alles wat we in onze vier dimensies in tijd en ruimte kunnen waarnemen, dan bevindt God zich per definitie buiten onze vier stoffelijke dimensies. De Bijbel vertelt ons dat God de eeuwige, onveroorzaakte, ongeschapen Schepper van het universum is. Als de Schepper van de tijd bevindt God zich ook buiten de tijdsdimensie. Dus staat God tegelijkertijd boven het verleden, het heden en de toekomst. Daarom had God Zelf geen beginpunt in de tijd (zoals wij de tijd zien) en had Hij geen oorzaak nodig (zoals wij een oorzaak kunnen begrijpen).

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen