Waarom hebben wij een vrije wil gekregen?

Vraag: Oké, nog één keer dan: waarom gaf God mensen, inclusief Adam en Eva, een vrije wil als Hij wist dat zij er een zootje van zouden maken, de verkeerde beslissingen zouden nemen en Hem uiteindelijk zouden afwijzen?

Onze vrije wil is een zegen en een vloek. God heeft ons allemaal het absolute vermogen gegeven om keuzes in het leven te maken. Wij hebben het vermogen om tussen goed en kwaad, juist en onjuist, onszelf en anderen te kiezen. Helaas hebben wij al sinds het begin der tijden vaak voor het kwaad gekozen. Veel mensen beweren dat de mensheid in het algemeen goed is. Maar in werkelijkheid is de mensheid in het algemeen kwaadaardig. Kijk maar naar de geschiedenis. Kijk maar eens naar kleine kinderen (we hoeven ze niet te leren hoe ze koekjes kunnen stelen of hun kleine broertje of zusje kunnen slaan).

Waarom gaf God ons dan die vrije wil? Zou het niet gemakkelijker en aardiger zijn geweest als de mensheid inherent goed zou zijn geschapen? Welnu, Gods doel voor de mensheid is om een eeuwige gemeenschap te vormen met die mensen die werkelijk van Hem houden. Daarom zou er geen ruimte voor werkelijke liefde zijn geweest als hij ons als "goede robots" zou hebben geschapen, zonder het potentieel om voor het kwaad te kiezen. Want alleen liefde die uit een vrije keuze voortkomt kan ware liefde zijn. De vrijwillige keuze is de sleutel; liefde kan niet oprecht zijn als er geen andere keuzemogelijkheid is.

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen