Een liefdevolle God en de hel?

Vraag: Maar hoe kan een liefdevolle God ook maar een enkel mens naar de hel sturen?

In een notendop: God stuurt niemand naar de hel; wij beslissen om onszelf daar naartoe te sturen. De Bijbel vertelt ons dat God al het mogelijke doet om ons uit de hel te houden, terwijl wij tegelijkertijd onze aard als menselijke wezens met een vrije wil kunnen behouden. God heeft ons naar Zijn gelijkenis en naar Zijn evenbeeld geschapen, en Hij heeft ons daarbij de mogelijkheid en de macht gegeven om "ja" of "nee" te zeggen. Als wij er voor kiezen om God af te wijzen, dan kiezen we voor een eeuwigheid afgezonderd van Hem.

Sommigen zeggen hierop het volgende: "Waarom heeft God de wereld dan zo in elkaar gezet, inclusief een hemel en een hel?" Het enige antwoord is dat Hij de Schepper van het universum is. Hij heeft een plan en Hij heeft de regels bepaald. Hij is God en wij zijn dat niet! Hij is een liefdevolle Schepper, maar Hij is waarachtig ook een rechtvaardige Schepper. Als wij besluiten om Zijn regels te overtreden door onze eigen regels uit te vaardigen, dan zullen we voor de gevolgen hiervan moeten boeten. Waarom zou een liefdevolle God mensen naar de hel sturen? Omdat een perfect liefdevolle, perfect heilige en perfect rechtvaardige God mensen naar die bestemming zal sturen waar zij voor gekozen hebben.

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen