Jezus Was God

Vraag: Zeg je nou dat Jezus God was, of dat Jezus een mens was?

Jezus is 100% God. Volgens Johannes 1:1-3 bestond Jezus al sinds het begin der tijden. Sinds het begin was Jezus bij God en was Jezus God. Hier stelt de Bijbel de onafscheidelijke aard vast van Jezus en de God van het universum. Tijdens Zijn leven op aarde leverde Jezus Zelf verder bewijs dat Hij 100% God is: (i) Wonderen (Lucas 7:22); (ii) Ooggetuigen van Zijn perfecte leven (Matteüs 16:13-17); (iii) Vervulling van profetieën (Matteüs 13:14, Lucas 24:44); (iv) Jezus' eigen identificatie/beweringen (Johannes 10:30); en (v) Zijn opstanding uit de dood (Lucas 24:39, Marcus 8:31, Handelingen 17:32). Jezus is de sleutel tot ons lidmaatschap van het gezin van God. Toen Hij zijn Goddelijkheid aantoonde door uit het graf op te staan, maakte Hij het mogelijk dat onze zonden vergeven konden worden en dat wij een nieuwe relatie met God konden hebben.

Jezus is 100% mens. Volgens Johannes 1:14 werd Jezus een mens en kwam Hij om onder ons te leven. Op deze manier deelde Hij in onze menselijkheid. In Hebreeën 4:15 werd Jezus op elke mogelijke manier op de proef gesteld, net zoals wij dat zijn. Jezus kan zich daarom in onze menselijke zwakheden inleven. Volgens 1 Johannes 3:5 kwam Jezus in menselijke vorm naar de aarde, zodat Hij een lichamelijke dood kon sterven om onze zonden weg te nemen. Jezus is de deur naar onze adoptie in het gezin van God. Toen Hij Zich tot ons niveau verlaagde door een mens te worden, maakte Hij het voor ons mogelijk dat wij ons met Hem konden identificeren en dat God Zich met ons kon identificeren.

Jezus Christus is 100% God en 100% mens! Hij is absoluut uniek in de geschiedenis!

Lees nu meer!
Wie is Jezus?
Is Jezus God?
Jezus: het bewijs!

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen