Wie was de historische Jezus?

Vraag: Oké, niemand ontkent dat Jezus werkelijk bestond, maar is het niet zo dat de tegenwoordige schriftgeleerden hebben bewezen dat de Jezus uit de geschiedenis gewoon een goed onderwijzer en profeet was?

De zoektocht naar de "historische Jezus" is een vrij jonge onderneming van zogenaamde schriftgeleerden en realisten, die proberen om het Bijbelse verslag te ontleden en een “realistisch” beeld van de man Jezus af te schilderen. In de afgelopen honderd jaar, en zelfs zeer recentelijk, heeft het intellectuele debat van het "Jesus Seminar" zijn weg naar de populaire media gevonden vanwege hun zogenaamde doel om "historische feiten van mythologie te onderscheiden". Het probleem is dat de hele beweging rondom de "historische Jezus" een product is van de 20e-eeuwse filosofie van het naturalisme, omdat elk debat begint met een gedeelde, maar toch verborgen, vooronderstelling, namelijk dat alles wat zich buiten het domein van natuurlijke verklaringen bevindt nooit door historisch bewijs zou kunnen worden ondersteund. In een notendop stelt de beweging dat de Evangelieverslagen over Jezus onmogelijk historisch nauwkeurig kunnen zijn, omdat deze boeken dingen beschrijven die eenvoudig niet kunnen gebeuren, zoals mensen die over water lopen, het vermenigvuldigen van voedsel en mensen die uit de dood worden opgewekt. Natuurlijk is dit geen evaluatie van historisch bewijs of Bijbelse manuscripten zoals een schriftgeleerde deze zou moeten uitvoeren; dit is het strikt volgen van de filosofie van naturalisme.

Wanneer de "historische Jezus" beweging nader wordt beschouwd, dan blijkt dat deze in de afgelopen honderd jaar niets naar voren heeft gebracht dat de Evangelieverslagen ondermijnt. Er bestaat geen "nieuw bewijs" dat het idee ondersteunt dat Jezus slechts een "goed mens" was. Er bestaat geen "nieuw bewijs" dat de verslagen over de wonderen en de opstanding naar het rijk der fabelen verwijst. Integendeel: recente ontdekkingen hebben meer dan ooit geloofwaardigheid verstrekt aan de aard en de inhoud van het Nieuwe Testament. Met uitzondering van enkele door de populaire media geopperde ideeën, is de trend in de afgelopen drie decennia zelfs dat progressieve schriftgeleerden conservatiever zijn geworden wat betreft hun beeld over de realiteit van het Nieuwe Testament. Recente ontdekkingen in de archeologie tonen nu meer (en niet minder) samenhangende details over de tijd, de cultuur, het geloof en de politiek in de tijd waarin Jezus de aarde bewandelde. Tegelijkertijd heeft de geloofwaardigheid van de Bijbelse manuscripten grote sprongen voorwaarts (niet achteruit) gemaakt. Bewijzen deze dingen de wonderen of de opstanding van Jezus? Nee. Maar wanneer deze dingen gecombineerd worden met de bewezen historische nauwkeurigheid, Messiaanse profetieën, de groei van de vroege Kerk, de vervolging van de Christenen en seculiere bronnen, dan zien we dat overtuigend bronmateriaal (in plaats van mythologie) de basis vormt voor de bewering dat de schrijvers van het Nieuwe Testament zelf ooggetuigen van de gebeurtenissen waren.

Lees nu meer!
Jezus Christus
De historische Jezus
Het 'Jesus Seminar'

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen