De hoofdzaken lijken logisch...

Vraag: Ik mag dit misschien nog niet helemaal begrijpen, maar de hoofdzaken lijken me logisch. Maar wat betekent dit alles nu voor mij? Wat is mijn doel in het leven?

God heeft jou met een doel gemaakt. Maar voordat je kunt beginnen met het vervullen van dat doel, moet je eerst een relatie met Hem beginnen. Je kunt een zinvolle relatie met God beginnen door in vertrouwen verschillende stappen te nemen die in de Bijbel worden beschreven. Geef eerst in een gebed tot God toe dat je een leven in afzondering van Hem hebt geleid en nodig Hem uit om weer in jouw leven te komen, als de leider van jouw leven. Beloof Hem vervolgens vanuit je hart dat jij je oude zondige wegen wil veranderen en wil proberen om vanaf nu volgens Zijn wegen te leven. Vraag dan om vergeving van God en aanvaard Jezus Christus, Zijn Zoon, als je leider en jouw persoonlijke Redder. Begin tenslotte te leren wat Gods wil en Gods plan zijn door je gaven en talenten voor Zijn doel in jouw leven aan te wenden. God houdt net zoveel van jou als van alle andere mensen die Hij heeft geschapen en jij hebt net als alle andere mensen de keuze gekregen om die liefde te aanvaarden of af te wijzen.

Als jij het bovenstaande hebt gedaan, dan ben je nu in harmonie met God en ben je al begonnen aan het avontuur van een doelgericht leven. De uitdaging is om trouw te blijven aan de roeping van God en om toegewijd te blijven aan het doel waarvoor Hij jou heeft geschapen. De Bijbel geeft ons duidelijke aanwijzingen over hoe wij in alle omstandigheden moeten leven, van armoe tot rijkdom, van gezondheid tot ziekte, van kracht tot zwakheid en van geestelijk tot zondig. Iedereen kent beperkende omstandigheden, maar God heeft ons Zijn handleiding gegeven. Met de Bijbel in de hand kunnen we begrijpen hoe we de juiste keuzes kunnen maken in onze steeds veranderende levens. Uiteindelijk zal je leven door God beoordeeld worden. Na je dood zal God je vragen wat je met jouw talenten hebt gedaan. Hij zal willen weten of je er voor gekozen hebt om anderen te helpen of dat je zelfzuchtig was. Hij zal je vragen of je Zijn Zoon Jezus hebt aanvaard en of je Hem gevolgd hebt. Nu je weet wat het doel van het leven is, kies er dan voor om deze waarheid te aanvaarden en om deze toe te passen op jouw door God gegeven talenten en omstandigheden. Ontdek wat God voor jou in gedachten heeft en onderwerp je aan Zijn plan, zodat je een leven vol voldoening en waardigheid kan leiden.

Lees nu meer!
Aanvaard het geschenk van Jezus
Begrijp wat Gods liefde is
Dien anderen met liefde

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen