Hoe zit het dan met baby's die dood gaan?

Vraag: Hoe zit het dan met kinderen, baby's en geaborteerde foetussen? Waar gaan zij na hun dood naartoe?

De Bijbel leert ons dat er een leeftijd is waarop mensen voor hun eigen leven verantwoordelijk zijn. Tot die leeftijd is God de mens genadig. In Gods perspectief is dit de leeftijd waarop iemand oud genoeg is om te kunnen begrijpen dat de mens zondig is en dat God ons een gratis geschenk aanbiedt om aan die zonden te kunnen ontsnappen. Niemand weet precies wat die "verantwoordelijke leeftijd" is. Gebaseerd op verschillende Schriftteksten in de Bijbel zou deze ergens tussen de leeftijd van 6 en 19 jaar kunnen liggen. Daarnaast is het mogelijk dat die "magische" leeftijdgrens van mens tot mens varieert, gebaseerd op zijn of haar intellect, volwassenheid en ervaring. Maar we weten dat God perfect liefdevol en perfect rechtvaardig is. Daarom kunnen wij, gebaseerd op Gods alles overkoepelende eigenschap – onvoorwaardelijke liefde voor elk individueel kind - erop vertrouwen dat Hij perfecte beslissingen neemt, wat de verantwoordelijke leeftijd ook mag zijn en hoe de omstandigheden van het kind er dan ook mogen uitzien.

Vanwege Gods genade weten we dat baby's en geaborteerde foetussen naar de hemel gaan om voor altijd bij God te zijn. Psalm 139 zegt dat we zelfs al vóór onze geboorte, in de baarmoeder van onze moeder, al unieke mensen zijn. Dit betekent dat een geaborteerde baby een kind van God is en dankzij Gods erbarmen en liefde naar de hemel zal gaan wanneer het sterft. Toen Koning David zijn babyzoontje verloor, was het duidelijk dat hij wist dat zijn baby in de hemel bij God was. Mensen vroegen hem: "Hoe kunt u dat nu doen? Toen het kind nog leefde, vastte u en stortte u tranen, maar nu het gestorven is, staat u op en gaat u eten!" David antwoordde: "Toen het kind nog leefde, vastte ik en stortte ik tranen. Ik dacht: Wie weet is de HEER me genadig en blijft het kind in leven. Maar nu het dood is, wat zou ik nu nog vasten? Daarmee kan ik het toch niet terughalen. Ik ga naar hem toe; hij komt niet terug bij mij" (2 Samuël 12:21-23).

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen