Wat is de zin van het leven?

Vraag: Het wordt duidelijker! Wat is dan de kern van het verhaal? Wat is dan werkelijk de zin van het leven?

Het antwoord zonder God
Door het onderwijs van evolutionaire wetenschappen, materialisme en moreel relativisme in onze populaire media en de openbare scholen, hebben we God verwijderd uit de mogelijke antwoorden op deze cruciale levensvragen. Zonder God verliezen we elk doel voor het universum waarin we leven. Zonder God verliezen we elk doel om betekenis te geven aan onze eigen individuele levens. We zijn niets meer dan ongedierte dat een strijd levert om te overleven, tot de dood volgt. Alle mijlpalen, opofferingen, goede en mooie inspanningen van mensen, slechte en gruwelijke daden van mensen zijn dan allemaal zinloze dingen in het leven. Zonder God verliezen we ook elke kans op een leven na de dood. Wanneer je de hoop op de hemel wegneemt, dan neem je de uiteindelijke waarde en doel van het leven weg. Wat maakt het dan werkelijk nog uit of we als Billy Graham of Osama bin Laden leven? Het uiteindelijke lot is dan hetzelfde voor alle mensen. Dit is het hopeloze uitzicht voor mensen die hun levensbeschouwing baseren op materialisme, naturalisme en de aanname dat het leven op aarde alles is wat er is.

Het antwoord met God
Het antwoord op deze vraag kan niet voortkomen uit menselijke intelligentie of rede, maar alleen uit de Schepper zelf die boven onze materiële wereld verheven is. Zoals we zien in de naturalistische wereld van vandaag de dag, verliezen we elk besef van een doel voor de mensheid zodra we God uit de vergelijking wegstrepen. Maar als God bestaat, dan hebben we werkelijk een doel dat verder gaat dan deze wereld. Dan heeft ons leven werkelijk zin. Niet alleen vinden we dan betekenis in ons huidige dagelijkse leven, maar ook een groter doel door onze hoop op eeuwig leven. Als God bestaat, dan verwijderen we het moreel relativisme dat zich in de huidige samenleving heeft verspreid en vervangen we dit met de standaard van absoluut goed en kwaad, die in het karakter van God zelf gevestigd is. Dit geeft ook zin aan onze dagelijkse keuzes. God heeft ons de keuze gegeven: willen wij volgens Zijn morele wetten leven of volgens waarden die wij door ons eigen redeneren aan onszelf toekennen? Zoals we zien, zijn we niet slechts robots die door God op de aarde zijn gezet. In plaats daarvan hebben we absoluut een vrije wil gekregen om Hem al dan niet te volgen. We kunnen God erkennen als de Schepper van het universum of we kunnen ontkennen dat Hij bestaat. We kunnen er voor kiezen om een zinloos leven te leiden of een leven met een absoluut en eeuwig doel.

Lees nu meer!
Fundamentele vragen
De zin van het leven

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen