Waarom zou ik de Bijbel kunnen vertrouwen?

Vraag: Oké, maar nu gebruik je de Bijbel om me over God te vertellen. Waarom zou ik dat boek kunnen vertrouwen alsof het iets bijzonders zou zijn?

Je hebt gelijk. We moeten de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de Bijbel aantonen, voordat we God door middel van deze Bijbel kunnen definiëren. Nou, we hebben de waarheid van het Bijbelse verslag kunnen vaststellen zoals dit nog nooit eerder in de geschiedenis mogelijk is geweest. Elk jaar ontdekken we meer archeologische schatten die de waarheid van de Bijbelse gebeurtenissen bevestigen. In de afgelopen decennia is een groot aantal manuscripten ontdekt, zoals de Dode Zee Rollen, dat de betrouwbaarheid van de Bijbelse teksten bevestigt. Het is opmerkelijk dat er meer dan 600 vervulde profetieën in de Bijbelse Schriftteksten staan, waaronder de feitelijke vervulling – in recente tijden! - van de profetieën over Israël. Geloof jij dat de gokindustrie in Las Vegas zou bestaan als mensen de toekomst zouden kunnen voorspellen? De Bijbel is een fenomenaal wonder wat betreft interne samenhang, gedane voorspellingen en de overlevering door de eeuwen heen. Iedereen die het leest, al is het maar als een "intellectuele oefening", zal al snel de inherente complexiteit en integratie van de 66 boeken ontdekken, die over een periode van ongeveer 1600 jaar door 40 geïnspireerde schrijvers werden geschreven.

Lees nu meer!
De Bijbel
Rijken en steden in de oudheid
Bijbelse archeologie
De Dode Zee-rollen
Historische profetieën
Messiaanse profetie
Wie schreef de Bijbel?

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen