Bestaat God werkelijk?

Vraag:Bestaat God werkelijk?

God mag dan niet bewijsbaar zijn door middel van mathematische formules of natuurkundige eigenschappen, maar we leven in een tijdperk waarin het bewijs voor God overal om ons heen te zien is. Kijk maar eens door de Hubble telescoop en tuur naar de rand van de gigantische kosmos. Bekijk de monitor van een elektronenmicroscoop en duik in de ingewikkelde wereld van een organische cel. Ga er eens voor zitten en lees een volledige bibliotheek vol informatie; de complexe, digitale code die een bevruchte eicel kan transformeren tot een menselijk wezen. Bestudeer de principes van de kwantummechanica en onderzoek de wereld die buiten de ons bekende dimensies bestaat. Onderzoek de aard van je bewustzijn, je onderbewustzijn, je morele waarden, je gedachten over godsdienst. Probeer dan al deze realiteiten te verzoenen met de basistheorie van willekeurigheid. Gebaseerd op wat we tegenwoordig weten, vereist het atheïsme (niet in een god geloven) een groter "geloof" dan het theïsme (het geloof dat er een God is).

Hoewel wij niet beweren dat we kunnen bewijzen dat God met "wetenschappelijke" zekerheid bestaat, kunnen wij je wel wijzen op belangrijk en geloofwaardig bewijs voor het bestaan van God. Hier volgt een samenvatting van de voornaamste argumenten:
  • Orde. God is de beste verklaring voor abstracte concepten, zoals getallen, formules en eigenschappen.
  • Causaliteit. God is de beste verklaring voor het bestaan van het universum en alles wat zich daarin bevindt (de alternatieve theorie stelt dat "niets" explodeerde en uiteindelijk resulteerde in alles wat we om ons heen zien).
  • Ontwerp. God is de beste verklaring voor de complexe orde in de kosmologische, stellaire, planetaire, chemische en biologische systemen (de alternatieve theorie stelt dat willekeurig toeval alles schiep wat we om ons heen zien).
  • Moraliteit. God is de beste verklaring voor het bestaan van objectieve morele en ethische waarden in de wereld.
Lees nu meer!
Bestaat God?
Is er een God?
Atheïsme
Agnosticisme
Humanisme

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen