De hel is niet echt

Vraag: En als we dit gratis geschenk niet willen aannemen, bestaat er dan werkelijk een hel? Als dat zo is, hoe ziet die hel er dan uit?

Naast de genade van Jezus Christus en een reddend geloof in Jezus bestaat er geen enkele manier om de hemel binnen te gaan. Sterker nog, de Bijbel vertelt ons dat ieder die Christus niet aanvaardt de eeuwigheid in de hel zal doorbrengen, van Hem afgezonderd. Is de hel een werkelijk bestaande plek? Absoluut. Hoewel veel kerken dit onderwerp tegenwoordig uit de weg gaan, omdat het prediken van "vuur en zwavel" niet erg populair is, sprak Jezus Zelf vaak over de hel. De hel is een plaats waar een eeuwige afscheiding van God plaatsvindt. Voor de mensen die Hem hier op aarde ontkennen zal dat verlangen voor de eeuwigheid worden ingewilligd.

De Bijbel vertelt ons dat de hel een plaats is waar folteringen onophoudelijk plaatsvinden, waar "jammeren en knarsetanden" gehoord kan worden en waar het vuur nooit uitgeblust zal worden. Het ergste is dat de hel de plaats is waar men zich voor eeuwig zal realiseren dat men God heeft afgewezen. Wanneer iemand sterft zonder Christus als zijn of haar Verlosser te hebben aanvaard, dan zal hij of zij de eeuwigheid in de hel doorbrengen. Op dat moment zal er geen gelegenheid meer zijn om Gods gratis reddende geschenk te aanvaarden.

Lees nu meer!
Bestaat de hel?
Is de hel echt?
Wat gebeurt er in de hel?
Wie zal er naar de hel gaan?
De doctrine van de hel

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen