Alles over GOD

DONATIES

Als je al eens eerder gedoneerd hebt, dan kun je meteen doorgaan naar ons donatieformulier.

"Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof, en in woord, en in kennis, en met alle inzet, en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegave overvloedig." (2 Korintiërs 8:7)

AllAboutGOD.com is een service van All About GOD Ministries, Inc., een 501(c)(3) non-profit organisatie in Belen, NM. Omdat de werkgroep gevestigd is in de Verenigde Staten, kunnen wij geen belastingtechnische uitspraken doen over de aftrekbaarheid van donaties uit andere landen.

Wat onze partners wel kunnen verwachten: een ontvangstbewijs van hun donatie(s); een vertrouwelijke en veilig behandeling van alle verstrekte informatie (zie ons privacybeleid); de mogelijkheid om meteen van enige e-mail lijsten verwijderd te worden wanneer zij dat wensen; de zekerheid dat hun gaven gebruikt zullen worden om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en om het lichaam van Christus te onderwijzen en op te bouwen; de mogelijkheid om vragen te stellen wanneer zij een donatie geven en daarop een vlot en eerlijk antwoord te krijgen.

Van mei 2002 tot en met december 2013 had AllAboutGOD.com op zijn internationale websites meer dan 256 miljoen bezoekers, meer dan 590 miljoen bezochte pagina's, meer dan 192 miljoen presentaties van het Evangelie en 1.018.515 mensen over de hele wereld die ons lieten weten een beslissing vóór Jezus te hebben genomen! Alleen aan God zij alle eer en glorie - Hij die ons ook via het internet genadig is en de Enige die doet groeien!

Als jij graag meer informatie wilt hebben over AllAboutGOD.com voordat je besluit te geven, lees of download dan ons laatste jaarverslag. Daarnaast zijn we natuurlijk altijd bereid om je persoonlijke vragen te beantwoorden. Klik hier om ons te e-mailen.

Helaas is ons donatieformulier alleen beschikbaar in het Engels. Als dat geen probleem voor je is, dan kun je dit formulier gebruiken om AllAboutGOD.com te helpen om levens over de hele wereld te veranderen met het Goede Nieuws van Jezus Christus! GEEF NU door hier te klikken.

"Want, zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen, en uit eigen beweging; en zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genadegave en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen." (2 Korintiërs 8:3-4)

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen