Waarom wij geen discussies aangaan

Recentelijk heeft een van onze teamleden twee "dialogen" beëindigd met vraagstellers die het "met alle respect" met ons oneens waren over bepaalde onderwerpen. De een wilde beargumenteren dat de doop noodzakelijk was om gered te worden en de ander wilde beargumenteren dat transsubstantiatie de correcte interpretatie was van het avondmaal. Anders dan gebruikelijk waren deze twee individuen (uitzonderlijk) respectvol en dat was de enige reden dat ons teamlid überhaupt reageerde op hun oorspronkelijke vraag.

Het team van AllAboutGOD.com heeft al lang geleden besloten dat we ons niet gaan bezighouden met discussies en debatten. Het is gewoon geen goede invulling van onze beperkte tijd. Er zijn veel goede Christelijke websites op het internet te vinden waar gediscussieerd kan worden. Er zijn veel mensen die het fantastisch vinden om te debatteren over de verschillende aspecten van de Christelijke leer. Maar wij besteden onze tijd veel liever aan het beantwoorden van vragen van mensen die oprecht zoekend zijn dan dat we ons bezig houden met discussies die waarschijnlijk niemand van gedachten doen veranderen. Wij houden ons bezig met evangelisatie en met vragen over het geloof, niet met discussies.

Mocht er iets op onze website staan dat volgens jou niet klopt, dan mag je ons dat natuurlijk laten weten. Wij zijn altijd bereid om te luisteren naar opbouwende en respectvolle kritiek. Wanneer we dergelijke berichten ontvangen, vragen we God altijd om ons denken te veranderen als we het inderdaad bij het verkeerde eind hebben. We streven altijd naar antwoorden die Bijbels en theologisch correct zijn. We geloven oprecht dat alle op onze website beschreven standpunten correct zijn, maar dat betekent zeker niet dat wij onfeilbaar zouden zijn (ook wij maken fouten). We benaderen de Bijbel met bepaalde vooronderstellingen en we geven toe dat dergelijke vooronderstellingen tot een incorrecte interpretatie onzerzijds zouden kunnen leiden.

Mensen die willen discussiëren beginnen vaak als volgt: "Ik wil dit onderwerp graag met u bespreken. Ik ben er zelf nog niet helemaal uit. Laten we als broeders in Christus over dit onderwerp discussiëren en zo van elkaar leren." Maar wanneer we dan toch ingaan op een dergelijke discussie, blijkt de toon meteen te veranderen in: "Hier zijn de 253 redenen waarom jullie het mis hebben." Wanneer we die redenen vervolgens niet aanvaarden en de persoon niet prijzen dat hij onze foute denkbeelden gecorrigeerd heeft, worden we (in het gunstigste geval) "geestelijk onvolwassen" of (in het ergste geval) "eeuwig verdoemde valse profeten" genoemd. En wanneer we helemaal niet ingaan op een uitnodiging tot discussie, noemt men ons lafaards die niet in staat zijn om te verdedigen wat we geloven.

De meest bijzondere berichten (in negatieve zin) zijn van mensen die zeggen: "Ik ben het over bijna alle andere onderwerpen met je eens, maar wat betreft _____ zit je er echt naast en daarom zal ik je website niet meer bezoeken of promoten." We hadden onlangs te maken met een dergelijke bezoeker. Het geschil ging over de identiteit van de zonen van God en de dochters van de mensen in Genesis 6. Het mag duidelijk zijn dat dit geen essentieel onderdeel van het geloof is. Maar omdat we de (zogenaamd waterdichte) redenering van deze persoon over dit onderwerp niet wilden aanvaarden, waren wij volgens hem een bediening die mensen moeten mijden.

Voordat we tot het inzicht kwamen dat we onze tijd en middelen op een betere manier moesten gebruiken, gingen we vaak in op uitnodigingen om te debatteren. Bijna al deze pogingen bleken een volkomen tijdverspilling te zijn. In bijna alle gevallen was het eindresultaat dat een of beide partijen de ander niet meer kon uitstaan. In bijna geen enkel geval wist iemand de andere partij van gedachten te doen veranderen. Slechts enkele gevallen bleken bemoedigend of opbouwend te zijn.

En daarom houden we ons niet meer bezig met discussies. We zijn altijd bereid verantwoording af te leggen voor de verwachting waaruit we leven (1 Petrus 3:15). We doen dat door middel van de antwoorden die we geven en de artikelen die we schrijven. We streven ernaar om "alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, te ontzenuwen" (2 Korintiërs 10:5), maar we doen dat door de waarheid te presenteren, niet door te debatteren over de waarheid. Wij willen vol liefde de waarheid spreken (Efeziërs 4:15) en dit kan volgens ons het beste gedaan worden wanneer we niet verzeild raken in discussies met specifieke personen.

Als je het niet eens met ons bent, laat ons dat dan gerust weten. Als je denkt dat we het mis hebben, bid dan voor ons. Vraag God om onze harten te openen voor de waarheid. Wij verwelkomen dergelijke gebeden. Maar wees je ervan bewust dat wij niet met je in discussie zullen treden. Dat is niet het werk waartoe God ons geroepen heeft. Zolang je oprechte vragen stelt en oprecht geïnteresseerd bent in onze antwoorden, streven wij je ernaar om je een Bijbels antwoord te geven. Maar wanneer het een discussie wordt, dan zullen wij - met alle respect - daarin niet met je meegaan.

Nogmaals, wij houden ons bezig met evangelisatie, niet met discussies.


OVER ALLABOUTGOD.COM:

Sinds 2005 is onze Nederlandstalige werkgroep actief bezig met evangelisatiewerk via het internet. Jaarlijks worden onze Nederlandstalige websites vele miljoenen malen bezocht, wordt het evangelie honderdduizenden keren gepresenteerd en laten tienduizenden mensen ons weten een beslissing vóór Jezus te hebben genomen! Wij geven God hiervoor alle eer en glorie. Hij is Degene die ons ook via het internet genadig is en Hij is de Enige die de groei geeft (1 Korintiërs 3:7)!

Lees of download AllAboutGOD's Jaarverslag over het afgelopen jaar.

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen