De eeuwige God

VRAAG: De eeuwige God - Wat zeggen de theologen?

ANTWOORD:

De theologen spreken met nederigheid, genegenheid en ontzag over de eeuwige God. Timoteüs noemde Hem “de Koning van alle eeuwen” (1 Timothy 1:17). Jesaja noemde Hem “de eeuwige Rots” (Jesaja 26:4); de God “die voor eeuwig op de troon zit” (Jesaja 26:4; 57:15). En na al die eeuwen overpeinzen Gods mensen nog steeds hoe de oneindige IK BEN Zijn eeuwige persoon, plan en macht aan ons laat zien.

 • De eeuwige God in Zijn beloften: “Wat moet ik zeggen over Christus de Heer, die - niet alleen in al Zijn onderricht, maar ook in Zijn uiterst verbazingwekkende incarnatie - op een wonderbaarlijke en levende manier dat eeuwige verbond heeft uitgelegd en bevestigd, het verbond dat God met het menselijke ras had gesloten... het hoogste wonder van de liefde.” - Heinrich Bullinger (1504-1575)

 • De eeuwige God biedt Zijn genade aan: “God is eeuwig... wanneer Hij denkt, blijven Zijn gedachten voor eeuwig bestaan, en wanneer Hij handelt, Zijn zijn wegen altijddurend... God is een eeuwig, ongeschapen Wezen, dus wanneer we zeggen dat Hij nu liefheeft, dan zeggen we feitelijk dat Hij altijd al heeft liefgehad... en van eeuwigheid tot eeuwigheid biedt Hij Zijn genade aan Zijn mensen aan.” - Charles H. Spurgeon (1834-1892)

 • De eeuwige God volbrengt Zijn plannen: “Dit is weer een ander geschikt en prachtig symbool van de Goddelijke Voorzienigheid. Als bemiddelende Koning ontvouwt de Heer Jezus Christus een mysterieuze boekrol; Hij ontvouwt de eeuwige doelen van Jehova - het beheersen van de gebeurtenissen, het ordenen en het overrulen van alle grillen en omwentelingen in de menselijke aangelegenheden, het uitvoeren van de Goddelijke doelen.” - Oswald Chambers (1874-1917)

 • De eeuwige God redt de mensheid: “In zekere zin heeft God al in het oneindige verleden mensen gekozen voor verlossing... God wist al in het oneindige verleden dat de mens in zonde zou vervallen, dat de mens tegen Hem in opstand zou komen, en Hij wist ook al dat Hij een voorziening zou treffen om mensen voor de eeuwigheid te behouden. Gods kennis is net zo oud en Zijn alwetendheid is net zo eeuwig als Hijzelf. Alles wat God weet, heeft Hij al eeuwig geweten.” - R. C. Sproul, oprichter en preses van Ligonier Ministries

 • De eeuwige God openbaart Zijn macht in liefde: “Hij is oneindig, eeuwig, grenzeloos. Psalm 147:5 keert mij van mijn beperkingen af, naar een God die geen beperkingen heeft... Gods liefde is eeuwig.” - Josh McDowell, evangelist en apologeet

 • WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

  Wat is jouw antwoord?

  Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

  Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

  Ik heb nog steeds vragen