De alwetende God

VRAAG: Als ik in een alwetende God geloof, hoe zou dat mijn leven moeten beïnvloeden?

ANTWOORD:

 • Niets kan aan Gods aandacht ontsnappen. Hij kent alle feiten.
  God weet alles. De Bijbel vertelt ons dat Hij zelfs weet hoeveel haren wij op ons hoofd hebben (Lukas 12:7) en dat Hij zelfs om de mussen geeft.

  “De Heer ziet vanuit de hemel alle mensen. Vanuit zijn huis kijkt Hij naar de bewoners van de aarde. Hij heeft hen allemaal gemaakt. Hij weet alles wat ze doen” (Psalm 33:13-15).

 • We kunnen onze zonden niet verbergen.
  Wanneer wij onze zonden proberen te verbergen, ziet de almachtige God toch nog alles.

  “Maar de Heer zei tegen Samuel: ‘Let er niet op hoe hij er uitziet. Let er ook niet op dat hij zo groot is. Want hem heb Ik niet uitgekozen. Het gaat immers niet om wat je ziet. Want een mens kijkt hoe de buitenkant is, maar Ik kijk hoe hij innerlijk is’” (1 Samuel 16:7).

 • God kent de toekomst.
  “Hij bepaalt hoeveel sterren er zijn. Hij heeft ze allemaal een naam gegeven. Onze Heer is geweldig, zijn kracht is heel groot. Zijn wijsheid is grenzeloos” (Psalm 147:4-5).

 • God kent onze zonden, maar houdt toch van ons.
  Romeinen 5:8 stelt: “Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen we nog sléchte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel Hij van ons houdt.”

 • God kent onze gedachten.
  David zei: “Heer, U kent mij door en door. U weet alles van mij, waar ik ook ben. U weet alles wat ik denk. U bent dag en nacht bij mij, U weet alles wat ik doe . U kent elk woord van mij, nog voordat ik het heb gezegd” (Psalm 139:2-4).
Ryrie legt het als volgt uit: “Wanneer we te kampen hebben met de onverklaarbare omstandigheden in het leven, zoeken we telkens onze toevlucht bij, en vinden we soelaas in, de alwetendheid van God. Niet alleen weet Hij wat er feitelijk is gebeurd, maar Hij weet ook wat er had kunnen gebeuren. Hij weet altijd welke goede en heerlijke dingen er uiteindelijk zullen voortkomen uit gebeurtenissen die wij niet kunnen begrijpen.”1

Voetnoot:
1 Ryrie, Charles, Basic Theology. (Wheaton, IL: Victor Books, 1986) 40.

De alwetendheid van God - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen