Wat is de geschiedenis van de Da Vinci Code?

VRAAG: Wat is de geschiedenis van de Da Vinci Code?

ANTWOORD:

De geschiedenis van de “Da Vinci Code” is gebaseerd op een complot, gesmeed door een geheim Europees genootschap, de “Priorij van Sion” genaamd. In zijn boek noemt Dan Brown de volgende "feiten" om de geschiedenis van de Da Vinci Code te ondersteunen:

    "De Priorij van Sion, een Europees geheim genootschap dat in 1099 werd opgericht, is een werkelijk bestaande organisatie. In 1975 ontdekte de Nationale Bibliotheek in Parijs perkamenten die bekend staan als “Les Dossiers Secrets”, waarin talrijke leden van de Priorij van Sion worden geïdentificeerd, waaronder Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo, en Leonardo da Vinci."

De geschiedenis van de Da Vinci Code - Minimaal onderzoek onthult de waarheid over de Priorij van Sion
Als de geschiedenis van de “Da Vinci Code” gebaseerd is op de Priorij van Sion, dan staat of valt de historische waarheid van de premisse van het verhaal met de waarheid over dit zogenaamde geheime genootschap. Welnu, het blijkt dat de Priorij van Sion feitelijk in 1956 door Pierre Plantard en André Bonhomme werd opgericht. Plantard schreef creatieve manuscripten over dit geheime genootschap en zijn rol in het bewaren van de “echte” geschiedenis over Jezus Christus en Zijn huwelijk met Maria Magdalena. Hij huurde een bekend vervalser, Philippe de Cherisey, om zijn manuscripten te produceren op perkamenten die er oud uitzagen. Deze perkamenten zouden vervolgens boven water zijn gekomen toen een locale Franse priester zijn kerk aan het renoveren was. Enkele van deze vervalste documenten vonden inderdaad hun weg naar de Nationale Bibliotheek. Hier zijn enkele van de "feiten" die in de vervalste documenten worden genoemd en die de basis vormen voor het verhaal van Dan Brown:

  • Een lijst van "Grootmeesters" in de Priorij van Sion uit de tijd van de Tempeliers, waaronder Newton, Botticelli, Hugo en da Vinci.
  • De rol van de Priorij van Sion als beschermers van de Merovingiaanse dynastie; de letterlijke nakomelingen van Jezus Christus en Maria Magdalena.
  • De samenzwering van de Rooms-katholieke Kerk om de Merovingiaanse dynastie en zijn protectoraat uit te roeien, om zo de geestelijke macht via de kunstmatige opvolging van Petrus te kunnen behouden, in plaats van de erfelijke opvolging via Maria Magdalena.

De geschiedenis van de Da Vinci Code - Helemaal geen historisch verband!
De geschiedenis van de “Da Vinci Code” was een compleet verzinsel. Er bestaat totaal geen verbinding met de oudheid en de documenten worden al bijna twee decennia lang als bedrog beschouwd. De Cherisey gaf zijn vervalsing zelfs toe in een rechtbank en de BBC maakte in de jaren '90 een alles onthullende documentaire over deze zaak. Hierin werden brieven gebruikt uit het eind van de jaren '50 van Plantard, de Cherisey, en een zekere Gerard de Sede. De Sede bevestigde niet alleen hun oplichterij tot in detail, maar ook het plan van de samenzweerders om op toekomstige kritiek te reageren met nieuwe informatie en beschuldigingen, om zo de samenzwering zo lang mogelijk in stand te houden.1

Deze in elkaar gestoken geschiedenis werd oorspronkelijk aan het publiek voorgesteld door middel van het boek “Holy Blood, Holy Grail” (oftewel: “Heilig Bloed, Heilige Graal”). Historici wisten de diverse vervalsingen en de niet onderbouwde conclusies in het boek al snel te ontmaskeren. Maar, Dan Brown vond de juiste plek om deze mythe te recyclen: een populaire fictieve roman gevuld met avontuur... en dit lijkt een voltreffer te zijn!

De geschiedenis van de “Da Vinci Code” is historisch onbetrouwbaar, maar toch is de vlotte thriller over de samenzwering prettig om te lezen!

Voetnoten

1 Zie, Laura Miller, “The Da Vinci Con,” The New York Times Book Review, Zondag, 22 Februari, 2004, 23; Hank Hanegraaff en Paul L. Maier, The Da Vinci Code: Fact or Fiction?, Wheaton: Tyndale House Publishers, 2004, 12;
Josh McDowell, The Da Vinci Code: A Quest for Answers, Green Key Books, 2006

De waarheid over de Da Vinci code - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen