Copyright voorwaarden

ALLES OVER GOD COPYRIGHT VOORWAARDEN

Copyright is van toepassing op al het materiaal dat op deze website wordt aangetroffen, en de wet verbiedt uitdrukkelijk elk soort veranderingen of revisies. Maar, ons copyright betekent: "je hebt het recht om te kopiëren, dus kopieer het op de juiste manier!" Voel je vrij om ons "leesbaar" materiaal te kopiëren en af te drukken voor persoonlijk gebruik of voor gebruik in de kerk (maar niet voor de verkoop). Verder mag je de inhoud van onze website niet opnieuw publiceren omdat dit ons werk in de zoekmachines zou ondermijnen - ben in plaats daarvan alsjeblieft zo vriendelijk om een link naar onze inhoud te leggen (dat helpt ons zelfs om betere posities in de zoekmachines te krijgen). Als je naar ons linkt, stuur ons dan alsjeblieft een email zodat we er van op de hoogte zijn. We danken je voor het waarderen van dit verzoek.

Studenten die onze inhoud willen aanhalen of citeren kunnen de volgende informatie gebruiken:
  • Uit: "(noem hier de specifieke domein-naam), gepubliceerd door All About GOD Ministries Inc., M. Houdmann, P. Matthews-Rose, R. Niles, redacteuren, 2002-2016. Gebruikt met toestemming."

BIJBELTEKSTEN

De Bijbelteksten op onze websites zijn ontleend aan de BasisBijbel, © Stichting BasisBijbel 2013, de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007, de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010, de NBG-vertaling 1951, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951, de Willibrordvertaling (herziene editie), © Katholieke Bijbelstichting 1995, de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie), © Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1996 en de Statenvertaling editie 1977, © Nederlands Bijbelgenootschap 1977. Deze teksten zijn online beschikbaar op Biblija.net. Wij zijn de makers van deze vertalingen bijzonder dankbaar voor de online beschikbaarheid van Bijbelteksten en geboden zoekfunctionaliteit.

KENNISGEVING M.B.T. COPYRIGHT VAN AFBEELDINGEN

Onze internetpagina's zijn bestemd voor educatieve en religieuze doeleinden die een non-profit karakter dragen. In enkele gevallen hebben we afbeeldingen gebruikt die afkomstig zijn van internetbronnen met soortgelijke doeleinden en soortgelijke copyrightvoorwaarden, en we streven er naar om altijd gepast krediet te geven voor het gebruik van dergelijke afbeeldingen. Maar in enkele gevallen verandert de eigenaar van het copyright, de bron of de internet-link, en als dat gebeurt zouden we onopzettelijk iemand's copyright kunnen overtreden. Neem in dergelijke gevallen meteen contact met ons op en accepteer alsjeblieft onze oprechte verontschuldigingen. We zullen dan een tekstregel toevoegen met een verwijzing naar de bron of de afbeelding compleet verwijderen.

Wat de afbeeldingen betreft kunnen we geen rechten aan onze gebruikers doorgeven. We gebruiken deze afbeeldingen onder diverse niet-commerciële licenties en overeenkomsten, en we kunnen deze niet aan anderen overdragen. Kopieer of reproduceer daarom alsjeblieft geen afbeeldingen voor verspreiding buiten je persoonlijke educatieve of religieuze gebruik. Bedankt voor het waarderen van dit verzoek.

Als je verdere vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op door hier te klikken.


OVER ALLABOUTGOD.COM:

Sinds 2005 is onze Nederlandstalige werkgroep actief bezig met evangelisatiewerk via het internet. Jaarlijks worden onze Nederlandstalige websites vele miljoenen malen bezocht, wordt het evangelie honderdduizenden keren gepresenteerd en laten tienduizenden mensen ons weten een beslissing vóór Jezus te hebben genomen! Wij geven God hiervoor alle eer en glorie. Hij is Degene die ons ook via het internet genadig is en Hij is de Enige die de groei geeft (1 Korintiërs 3:7)!

Lees of download AllAboutGOD's Jaarverslag over het afgelopen jaar.

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen