Citaten over Gods genade

VRAAG: Wat zijn enkele goede citaten over Gods genade?

ANTWOORD:

“Genade kan gedefinieerd worden als de onverdiende gunst van God voor mensen die Zijn veroordeling verdienen.” - Enns1

“Genade is wat God vrij staat om te doen, en wat Hij dan ook daadwerkelijk doet, voor de verloren mensen nadat Christus in hun plaats is gestorven.” - Chafer2

“Genade is weer een andere eigenschap die een onderdeel is van de veelvuldige liefde van God. Hiermee bedoelen we dat God mensen niet behandelt naar gelang hun verdiensten of waardigheid, maar eenvoudig naar hun behoeften; met andere woorden, Hij behandelt hen naar gelang Zijn eigen goedheid en vrijgevigheid.” - Erickson3

“Wat is genade? In het Nieuwe Testament betekent genade: Gods liefde in actie voor mensen die eigenlijk het tegenovergestelde van liefde verdienen. Genade betekent dat God hemel en aarde beweegt om zondaars te redden, die zelf geen vinger zouden kunnen uitsteken om zichzelf te redden. Genade betekent dat God Zijn enige Zoon zond om via het kruis naar de hel af te dalen, zodat wij - de schuldigen - met God verzoend en in de hemel ontvangen konden worden. ‘God heeft alle ongehoorzaamheid van alle mensen op Jezus gelegd. [Aan het kruis droeg Jezus ónze straf.] Maar Hij is Zelf nooit ongehoorzaam aan God geweest. Zo kon Hij ons bevrijden van onze ongehoorzaamheid [en daarmee ook van Gods straf]’ (2 Korintiërs 5:21).” - Packer4

“Genade is niet op zoek naar mensen die zij kan goedkeuren, want de goedkeuring van goedheid is geen genade, maar slechts rechtvaardigheid. Genade is op zoek naar veroordeelde, schuldige, sprakeloze en hulpeloze mensen die zij kan redden, heiligen en verheerlijken.” - Scofield5

“Als we naar het eenvoudige feit kijken wat genade is, dan zien we dat genade geen limiet, geen grenzen kent. Wat wij ook mogen zijn (en we kunnen niet slechter zijn dan we al zijn), onze Vader is ondanks dat alles liefdevol voor ons. Noch onze vreugde, noch onze vrede is afhankelijk van wat wij voor God zijn, maar van wat Hij voor ons is, en dat is genade.” - Darby6

Voetnoten:
1 Enns, Paul. Moody Handbook of Theology, 196
2 Chafer, Lewis Sperry. Systematic Theology VII, 178.
3 Erickson, Millard. Christian Theology, 320-321.
4 Packer, J.I. Knowing God, p. 226.
5 Scofield, zoals geciteerd door William McDonald, The Grace of God, 6.
6 J. N. Darby. Why Do I Groan?

God is genadig - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen