De BasisBijbel

De BasisBijbel is een Bijbel in zo gemakkelijk mogelijk Nederlands. Het schrijven van de BasisBijbel nam maar liefst 15 jaar in beslag. Het werk werd voltooid in 2013. Schrijfster Jacoline Kleyn streefde er naar om zo veel mogelijk "basis-Nederlands" te gebruiken. Doel was om de bijbel voor zoveel mogelijk mensen begrijpelijk en toegankelijk te maken. "Echte" bijbelwoorden (bijvoorbeeld zondvloed, tabernakel) werden bijvoorbeeld vervangen door gewonere (grote overstroming, tent), en de woorden en zinnen zijn kort gehouden. De oude Statenvertaling werd als uitgangspunt gebruikt. Slechts hier en daar werd daarvan afgeweken en een andere vertaling gevolgd.

De teksten van de BasisBijbel worden door AllAboutGOD.com in samenwerking met de auteur en de Stichting BasisBijbel aangeboden op onze websites. Wij wensen je veel lees- en leerplezier met deze mooie Bijbelvertaling.

Bezoek de BasisBijbel website voor meer informatie en een leesrooster. Een serie bijbelstudies gebaseerd op de BasisBijbel is Dagboek Geestelijke Groei van Excellence Kerken.

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen