Aanbevelingen

Wat Christelijke leiders over ons zeggen!

Al Mueller, President, Excellence in Giving
Keith Seabourn, C.T.O., Campus Crusade for Christ
Mark Mittelberg, Auteur, Building a Contagious Church
Allan H. Beeber, Rev., Ph.D., Campus Crusade for Christ
Dr. Ken Gibson, Oprichter en Directeur van LearningRx, Inc.
Jim Milligan, Voorzitter en CEO, Sowing Circle Ministries
Greg Leith, Directeur, BIOLA Universiteit
Terry Behimer, Uitvoerend Redacteur, NAVPress
Tom Youngblood, Vice-President, International Bible Society
Carl A. Moeller, President/CEO, Open Doors USA
Chris Duncan, CEO, BBL Forum
Walt Wilson, President, Palo Alto Research Group

"Ik zou hierbij graag mijn onbeperkte aanbeveling van de werkgroep AllAboutGOD.com willen aanbieden. De leiding van het team heeft het hart van een dienaar en een voortreffelijke professionele expertise. Ze hebben hun door God gegeven talenten en de beschikbare technologie op een succesvolle manier aangewend om sceptici en zoekenden te bereiken. Hun informatie is eveneens waardevol voor mensen die Christus al volgen, maar die voor zichzelf of voor vrienden op zoek zijn naar antwoorden. Ik waardeer het geweldige financiële beheer van AllAboutGOD.com en hun bereidwilligheid om andere bedieningen onzelfzuchtig te dienen. Ze hebben een echt "koninkrijksperspectief" en ik geloof dat God hun nederige harten en hun technische vaardigheden zal gebruiken om in de komende jaren vele mensen te bereiken."
-- Al Mueller, President, Excellence in Giving

"AllAboutGOD.com is serieus bezig met internet-evangelisatie. Zij combineren een verbazingwekkend begrip van de manier waarop mensen informatie op het Internet zoeken met een doelgericht proces, dat mensen van de plaats voert waar zij geestelijke informatie vinden tot de plaats waar zij Jezus Christus vinden. Ze zijn serieus, hebben een plan en zijn op zoek naar succes in hun bediening!"
-- Keith Seabourn, Hoofd Technologie, Campus Crusade for Christ

"AllAboutGOD.com slaat de spijker op zijn kop: de beste technologie wordt gemengd met de beste antwoorden en de beste informatie; deze combinatie communiceert de boodschap van Christus aan een online cultuur."
-- Mark Mittelberg, Willow Creek Associates; Auteur, Building a Contagious Church

""Wanneer de Heer er naar streeft om nieuwe bruggenhoofden te bouwen in het territorium van de vijand, dan roept Hij hiervoor vaak unieke groeperingen tot leven. AllAboutGOD.com is zo'n schepping. Hun harten zijn vastbesloten om de Waarheid via het internet met anderen te delen en dit leidt in toenemende mate tot effectieve resultaten. Het is een voorrecht om met hen te mogen samenwerken."
-- Allan H. Beeber, Rev., Ph.D., Directeur, WorldLINC, Campus Crusade for Christ

"AllAboutGOD.com verandert levens door het internet op efficiënte wijze te gebruiken om het Evangelie “op maat” te presenteren wat betreft individuele interesses en behoeften. Wat een krachtige en levenschenkende bediening! AllAboutGOD.com ontmoet mensen waar zij zich bevinden, gebaseerd op hun zoekopdrachten, op een manier die begint met een eenvoudige vraag maar die eindigt met een bespreking van hun diepste en belangrijkste behoefte. Mensen die nooit een kerkgebouw van beton en baksteen binnen zouden lopen, krijgen het Evangelie nu te horen in de privacy van hun eigen huis, wanneer zij op zoek zijn naar informatie en open staan om nieuwe dingen te leren. Het is moeilijk om vruchtbaarder grond voor te stellen voor het Evangelie dat deze bediening aan de wereld (letterlijk!) verkondigt, op een financieel effectieve manier die niet geëvenaard kan worden."
-- Dr. Ken Gibson, Founder and CEO, LearningRx

"De mensen van Sowing Circle / BlueLetterBible.org hebben in de afgelopen 18 maanden het unieke voorrecht gehad om samen te mogen werken met onze broeders en zusters van AllAboutGOD.com. We zijn getuigen van hun hartenwens om aan de hele wereld Bijbelse antwoorden aan te bieden op verschillende vragen waar we in ons leven tegen aan lopen, en het meest belangrijk is het antwoord op onze eeuwige verlossing, en dat is onze Heer en Redder Jezus Christus. We hebben hun hartenwens gezien om via het internet te dienen. We hebben bovendien hun toewijding gezien om het Woord van God te dienen en om voorbeden uit te voeren, toen zij in onze gemeenschap aan onze wekelijkse stille tijd deelnamen. In vertrouwen hebben zij de Heer gevolgd toen Hij hen naar Belen, NM leidde. We missen hun aanwezigheid in onze levens hier in Californië heel erg."
-- Jim Milligan, Voorzitter en CEO, Sowing Circle Ministries

"Waar kunnen elke maand meer dan 250.000 zoekenden terecht om dingen over God te weten te komen? Niet altijd tussen de specie en de bakstenen van de kerk in je eigen buurt. De laatste tijd zijn zij naar AllAboutGOD.com gekomen - maar niet in kleine aantallen en kleine groepjes, maar met tienduizenden tegelijkertijd! Stel je eens een nieuwe 'specie en bakstenen' bediening voor, waar elke dag meer dan 8.500 mensen bij elkaar komen om de beweringen van Jezus Christus te bespreken. Ik denk dat onze verbazing het voorstellingsvermogen te boven zou gaan. Maar feitelijk is dit wat elke dag gebeurt bij AllAboutGOD.com! Ik ben in vervoering omdat ik zie wat God aan het doen is met deze virtuele ontmoetingsplaats, waar zoekenden en sceptici Jezus kunnen ontmoeten en waar zij overtuigd en getransformeerd worden tot aanbidders van de Redder en Heer, Jezus Christus!"
-- Greg Leith, Directeur (Business and Corporate Relations), BIOLA Universiteit

"Wij, de mensen van NAVPress, raken allemaal opgewonden over het feit dat we nu duizenden mensen met het Evangelie kunnen bereiken. Stel je nu eens voor dat je dat tot honderdduizenden kan vermenigvuldigen, dan kan het woord 'opwinding' onze gevoelens werkelijk niet meer beschrijven! Nou, dat is wat AllAboutGOD.com aan het doen is… en op een uitstekende manier!"
-- Terry Behimer, Uitvoerend Redacteur, NAVPress

"Ik ben enthousiast over mijn aanbeveling van het werk en de bediening van AllAboutGOD.com. Geloof me, deze gasten zijn helemaal verknocht aan de Heer -- bij hen, ieder van hen, gaat “Alles Over God”. We hebben bouwers van het Koninkrijk zoals hen hard nodig. Ze gebruiken hun geestelijke gaven, talenten en middelen om ons te dienen. Het is een 'must' dat we hen omarmen en samen met de Grote Opdracht voorwaarts bewegen."
-- Tom Youngblood, Vice-President, International Bible Society

"AllAboutGOD.com is werkelijk één van de meest innovatieve en nuttige websites die er bestaan. Ik ben ervan overtuigd dat dit één van Gods meest effectieve werktuigen is om in dit digitale tijdperk verloren mensen te bereiken. Gebruik het – deel het met anderen – en bid! Levens zullen veranderd worden."
-- Dr. Carl A. Moeller, President/CEO, Open Doors USA

"AllAboutGOD.com werd geschapen “met het oog op een tijd als deze”! Hun websites presenteren de waarheid van God op een duidelijke en overtuigende manier. Door deze bediening komen duizenden tot een reddende relatie met Jezus Christus en nog veel meer Christenen zien hun vragen beantwoord en hun geloof verdiept. Het getalenteerde team van AllAboutGOD.com heeft een ongelooflijke liefde voor de Heer, het hart van een dienaar, en een hartstocht om de Grote Opdracht in onze generatie te vervullen. Ik kan het AllAboutGOD.com team en de manier waarop zij de zending die God hen heeft gegeven van harte aanbevelen!"
-- Chris Duncan, CEO, BBL Forum

"Terwijl de wereld de overstap maakt van atomen naar bits, zo moeten ook inspanningen om mensen [met het Evangelie] te bereiken eenzelfde verandering ondergaan. Het tweede meest gezochte onderwerp op het internet, onder bijna een miljard mensen, gaat over geestelijke zaken en een relatie met God. Miljoenen mensen zoeken elke dag in bits naar antwoorden. Eén van de meest krachtige en alomvattende kenniscentra die in deze behoeften voorziet wordt door AllAboutGOD.com aangeboden. Deze bevindt zich onder de beste en meest effectieve informatieleveranciers die beschikbaar zijn voor mensen die op zoek zijn naar de waarheid en een relatie met Jezus Christus. Deze websites voeren elke dag weer mensen – van over de hele wereld - naar de voet van het kruis op Golgota om daar de meest belangrijke beslissing te nemen die ze ooit zouden kunnen nemen."
-- Walt Wilson, President, Palo Alto Research Group; Auteur, The Internet Church

OVER ALLABOUTGOD.COM:

Sinds 2005 is onze Nederlandstalige werkgroep actief bezig met evangelisatiewerk via het internet. Jaarlijks worden onze Nederlandstalige websites vele miljoenen malen bezocht, wordt het evangelie honderdduizenden keren gepresenteerd en laten tienduizenden mensen ons weten een beslissing vóór Jezus te hebben genomen! Wij geven God hiervoor alle eer en glorie. Hij is Degene die ons ook via het internet genadig is en Hij is de Enige die de groei geeft (1 Korintiërs 3:7)!

Lees of download AllAboutGOD's Jaarverslag over het afgelopen jaar.

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen