Gebedsgenezing

Gebedsgenezing

 - In God's Handen
U bent hier: God >> Gebedsgenezing

Gebedsgenezing – De Behoefte
Wanneer mensen met een serieuze of verlammende ziekte te maken hebben, dan overwegen zij bovennatuurlijke genezing of gebedsgenezing vaak als de laatste optie. Onze hoop op goddelijke genezing wordt vaak in een verscheidenheid aan bronnen geplaatst, die zichzelf voordoen als de enige hoop op miraculeus herstel. Sommige mensen zullen op zoek gaan naar gebedsgenezers of naar mensen die beweren dat ze een "vermogen om te helen" hebben. Men zegt dat objecten als doekjes, religieuze ikonen of pelgrimstochten naar heilige locaties hoop kunnen bieden aan mensen die zich in een wanhopige situatie bevinden.

Wanneer we met intens lijden te maken hebben, dan worden we zelfs verleid om aan het karakter van God te gaan twijfelen. "Waarom komt er geen eind aan mijn pijn, waarom is mijn wond niet te helen, waarom wil ze niet genezen? U bent voor mij een onbetrouwbare beek waarop men niet kan rekenen. ” (Jeremia 15:18).

Anderen proberen ons te bemoedigen door te bevestigen dat "voor wie God liefhebben, alles zich ten goede keert" (Romeinen 8:28). En toch is ons lijden de grootste uitdaging voor ons geloof. Op een bepaald moment kunnen we zelfs God de schuld geven omdat Hij toestaat dat onze pijn maar voortgaat. Of we kunnen onszelf de vraag stellen: "Hoe veel meer geloof moet ik hebben om genezen te worden?"

Gebedsgenezing – De Les
Ons lichamelijke en emotionele lijden wordt versterkt wanneer we niet in staat zijn om de mogelijke goede dingen te zien die uit onze ziekte zouden kunnen voortkomen. Wanneer we ons concentreren op wat God door middel van onze ziekte kan doen, dan zorgt dat ervoor dat we ons op God blijven scherpstellen, in plaats van op onze moeilijke omstandigheden.

Vlak nadat ik Melanie voor het eerst had ontmoet nodigde zij me uit voor een etentje. Melanie heeft suikerziekte en dit heeft haar gezichtsvermogen en haar mobiliteit aangetast. In onze nu 10-jarige vriendschap heb ik gezien hoe zij anderen kan troosten, met haar mandjes vol met versnaperingen en verrassingen. "Vroeger maakte ik deze mandjes in een dag of soms in twee dagen, maar ik denk dat ik wat langzamer ben geworden", zegt ze met een vonk in haar ogen. "God heeft nooit haast en daarom heb ik geleerd om op Zijn tempo te werken". Er zijn dagen waarop ik weet dat Melanie's gezwollen ledematen haar pijn doen en zie hoe ze even moet rusten, op één van de kerkbanken leunend om op adem te komen. Het zou zo gemakkelijk voor haar zijn om een plaats achterin de kerk te kiezen. Maar vaak ziet ze een nieuwe bezoeker of iemand die een bemoedigend woord nodig heeft en dan gaat ze gewoon naast hem of haar zitten.

Net als Jezus houdt Melanie ervan om andere mensen te raken. Beiden zijn zeer bekend met pijn en lijden. Ze raakte in twee afzonderlijke auto-ongelukken gewond. Vijf van haar zeven broers en zussen vonden hierin de dood. Melanie begrijpt hoe een emotionele en lichamelijke pijn aanvoelt die maar niet weg gaat. En toch herinnert ze mij aan het volgende vers: “Het was goed voor mij dat ik moest lijden, zo heb ik [God's] wetten geleerd” (Psalm 119:71). Melanie ziet elke dag als een leerproces en haar aandoening als haar grootste leermeester.

Gebedsgenezing – Het Eindresultaat
Genezing is een daad waarin onverdiende genade van een soevereine God wordt geschonken. We plaatsen ons geloof niet in het geloof zelf (of in mensen of objecten), maar veeleer in de genade en de barmhartigheid van Jahweh-Rofeka, “God de Genezer”. Er kan geen twijfel bestaan dat Jezus enorm om ons geeft -- Hij leed en stierf zodat wij voor altijd in God's liefde kunnen leven. Zijn genezing volgt niet op een proces dat voor ons mensen logisch te volgen is. Jezus genas blinde ogen door er modder op te wrijven dat gemaakt was van "goddelijk speeksel" (Johannes 9:6–7)! Jezus was vaak onconventioneel, hij wekte de dode zoon van een weduwe uit de dood omdat hij erbarmen had, niet omdat zij gelovig was (Lucas 7:13). Geloof is niet iets dat we "tevoorschijn moeten toveren" om genezen te worden. God heeft uiteindelijk de controle over genezing.

Wat het eindresultaat ook mag zijn, God is altijd bij de mensen die lijden en Hij begrijpt hun pijn en hun behoeften. Het kruis herinnert ons er aan dat God altijd om ons geeft. God biedt ons een volkomenheid die nog perfecter is dan lichamelijke of emotionele genezing. In de wederopstanding wacht ons een perfecte genezing. “Nee, wij geven de moed niet op. Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, de innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag. De lichte kwelling van het ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende volheid van eeuwige glorie” (2 Korintiërs 4:16–17).

Bidden voor Genezing...


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

God's Namen
Jezus Christus
Drieëenheid
Leven na de Dood
Gebedsgenezing
Definitie van Zonde
Wat is Zonde
God's Wil Kennen
Is de Duivel Echt
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Gebedsgenezing
Add Gebedsgenezing to My Google!
Add Gebedsgenezing to My Yahoo!
XML Feed: Gebedsgenezing


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.