Бог Site Map

Всичко за БОГ Site Map

Бог - AllAboutGOD.com
Всичко за Бог е общество на търсещи хора, скептици и вярващи, откриващи истината за Бог, Исус Христос, Библията и значението на живота.

Бог ми помага
Викате ли към Бог да ви спаси от сегашното ви положение? Научете как да откриете трайна помощ и надежда.

Да отидеш в Рая
За къде си се запътил-към рая или ада? Открийте как да разберете със сигурност. Кой отива там?

Да станеш християнин
Научете как да станете християнин днес – Просто кажете тази молитва и наистина я кажете от сърцето си.

Как да бъда спасен
Какво казва Библията за това да знаеш със сигурност, че ще отидеш в рая, когато умреш? Какво означава да бъдеш спасен?

Как да стана християнин
Лесно ли е да се присъединиш към църква, да бъдеш кръстен или да бъдеш религиозен? Открийте какво казва Бог за това.

Как да стигнем до Рая
Искате ли да научите как да имате вечен живот? Искате ли да сте уверени, че ще отидете в рая?

Какво е грях
Прочетете определението за грях и открийте как това се свързва с вашия живот. Какво представлява и какво говори Библията по въпроса?

Качества на добрия човек
Кое прави един човек наистина страхотен? Достатъчно ли е то, за да заслужите място в небето?

Кой е Бог?
Кой заявява Той, че е? Творецът? Добър приятел? Жизнена сила? Кой е Бог за ВАС?

Молитва за прощение
Свържете се отново с Бог. Един безценен дар направи това възможно чрез Исус Христос. Началото на един нов живот и нова надежда.

Молитва за спасение
Описание: Разговор с Бог, в който ние изповядваме нашия грях и заявяваме вярата си в Исус Христос като Спасител и Господ.

Молитва за спасение
Обратно към основата за новорождение в Исус Христос. Повярвайте, приемете, покайте се и бъдете кръстени. Крайъгълният камък е Христос.

Молитва на грешника
Описание: Ние всички сме грешници и трябва да разпознаем нашия грях и се покаем за него. Станете грешник, спасен по благодат!

План за спасение
100% сигурни ли сте, че ако умрете днес, ще отидете в рая? Разберете със сигурност!

Римски път
Открийте духовната основа на това да бъдеш спасен и научете молитвата за спасение, дадена ни чрез милостта на Исус Христос.

Римски път
Готови ли сте да приемете Божия подарък? Ето една основна молитва за вас като ръководство за вашата искрена стъпка на вяра.

Римският път към спасение
Послание на благовестието. Уникално представяне на християнското благовестие през очите на един завършващ образованието си ученик.

Сигурност в спасението
Някой може ли да бъде сигурен за вечното си предназначение? След като веднъж приемеш Исус Христос, можеш ли да изгубиш това взаимоотношение?

Страстите Христови
Страстта и истината за Христос са показани! Защо беше необходимо Той да умре на кръста?

За нас
Всичко за БОГ - За нас

Comment Received Yes
Всичко за БОГ - Comment Received Yes

Comment Received Recommit
Всичко за БОГ - Comment Received Recommit

Comment Received Grow
Всичко за БОГ - Comment Received Grow

Comment Received No
Всичко за БОГ - Comment Received No

Бог Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002 - 2021 AllAboutGOD.com, Всички права запазени.